Jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem daudzveidīgas iespējas Eiropas Jaunatnes gada un “Erasmus+” 35. gadadienas ietvaros

2022. gads jau pāri pusei, taču tas joprojām ir iespējām bagāts un nozīmīgs jaunatnes jomā iesaistītajiem. Šis gads ne tikai pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, bet ir arī programmas “Erasmus+” 35. jubilejas gads. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka pateicoties tam, jauniešiem, jaunatnes jomā iesaistītajiem un citiem interesentiem pieejami dažādi pasākumi, konkursi, iespējas un citi notikumi.

Iesaisties Eiropas Jaunatnes gada pasākumos vai īsteno savu aktivitāti

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros uzmanība tiek vērsta Eiropas jauniešu lomai zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes veidošanā. Aicinām līdz gada beigām pieteikt savu Eiropas Jaunatnes gada aktivitāti par jauniešiem svarīgām tēmām vai atbalstīt citus, piedaloties kādā no jau pieteiktajiem pasākumiem. Līdz šim kopumā reģistrēti 3726 pasākumi, tai skaitā 150 Latvijā organizēti. Plašāk par Eiropas Jaunatnes gadu, aktivitāšu un pasākumu karti, kā arī iespēju pieteikt savu pasākumu iespējams uzzināt Eiropas Jaunatnes gada tīmekļa vietnē.

Attēlā redzama Eiropas Jaunatnes gada Latvijas pasākumu karte

Eiropas Jaunatnes gada Latvijas pasākumu karte

Eiropas Jaunatnes gads ir arī laiks, kad jauniešiem ir iespēja runāt par to, kas viņiem ir svarīgs, un aizstāvēt savu viedokli. Lai to veicinātu, ir radīta digitālā platforma “Atklāj savu redzējumu” ar mērķi iedrošināt jauniešus no dažādām sabiedrības grupām izteikt savu nākotnes skatījumu. Platformā ar savu viedokli šobrīd dalījušies jau vairāk kā 800 jaunieši no 24 ES valstīm, tai skaitā arī no Latvijas. Aicinām jauniešus dodies uz youthvoices.eu un audio formātā ierakstīt vēstījumu kādā no sev interesējošajām 9 kategorijām, piemēram, sociālās iekļaušanas, izglītības, nodarbinātības, klimata vai eiropeisko vērtību jautājumiem.

“Erasmus+” 35. gadadiena un #ErasmusDienas 2022

Savukārt 2022. gada 1. jūlijā programma “Erasmus+” atzīmēja 35. gadadienu. Tam par godu valstu centrālās bankas, tostarp arī Latvijas Banka izlaida “Erasmus+” 35 gadu jubilejas divu eiro piemiņas monētu.

Attēlā redzama “Erasmus+” 35. gadadienas Latvijas monēta. Attēls no Latvijas Bankas mājaslapas.

“Erasmus+” 35. gadadienas Latvijas monēta. Attēls no Latvijas Bankas mājaslapas.

Lai uzzinātu, kā “Erasmus+” attīstījies šo gadu laikā, aicinām ielūkoties dažos aktuālākajos faktos:  

  • 2019. gadā 137 partnervalstis visā pasaulē piedalījās mobilitātes un sadarbības projektos;
  • Jauniešu apmaiņās 2019. gadā kopumā piedalījās 83 000 jauniešu, no kuriem 36% bija jaunieši ar ierobežotām iespējām.
  • 2020. gadā “Erasmus+” atbalstīja gandrīz 640 000 cilvēku studijās, praksē un brīvprātīgajā darbā ārzemēs. Programma finansēja aptuveni 126 900 organizāciju un aptuveni 20 400 projektu;
  • 2020. gadā 9 908 dalībnieki 250 Latvijas projektos guva labumu no mobilitātes augstākās izglītības, arodizglītības un profesionālās izglītības programmās, mācībās, skolu izglītībā, pieaugušo izglītībā un jaunatnes jomā par kopējo dotāciju summu 18,89 miljoni eiro.
  • Pirmajā “Erasmus” dibināšanas gadā piedalījās tikai 3244 studenti no 11 valstīm – Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Grieķijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas un Apvienotās Karalistes.
  • Kopumā pēdējo 30 gadu laikā programmā “Erasmus+” ir piedalījušies vairāk nekā 10 miljoni cilvēku no 33 dažādām valstīm.

Tāpat programmas “Erasmus+” dalīborganizācijas aicinātas pieteikt savu pasākumu #ErasmusDienām2022, kas notiks no 2022. gada 13. līdz 15. oktobrim. Aicinām plānoto pasākumu reģistrēt tīmekļa vietnē www.erasmusdays.eu. Šogad, atzīmējot “Erasmus+” 35. gadadienu un Eiropas Jaunatnes gadu, #ErasmusDienas iezīmē tēmu: “Dalāmies ar savām Eiropas vērtībām ar jauniešiem šodien un rīt: jau 35 gadus un vēl daudzus turpmākos gadus”. Detalizēta informācija par Erasmus dienām pieejama JSPA tīmekļa vietnes sadaļā Erasmus dienas 2022, kā arī www.erasmusdays.eu.

Attēlā redzams Erasmus+ 35. gadadienas logo

Dalies ar savu pieredzi, izmantojot ES programmu, īpaši “Erasmus+”, sniegtās iespējas

JSPA aicina projektu īstenotājus dalīties savās atsauksmēs un pozitīvajos projektu pieredzes stāstos, īpaši par 2021. gada programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektiem, piemēram, mobilitātes projektiem, kurus izdevies īstenot Covid ierobežojumu laikā. Lūdzam pieredzes stāstos iekļaut informāciju arī par to, kura no programmas prioritātēm attiecīgajā projektā uzsvērta un kā tas ticis īstenots:

  • iekļaujošāka un pieejamāka “Erasmus+”, kas paredzēta personām ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām, kā arī daudzveidīgākām organizācijām;
  • pastiprināta digitālā dimensija, risinot nepārprotamu vajadzību pēc labākas infrastruktūras un savienojamības, kā arī piekļuves digitālajiem rīkiem, kas ir būtiski izglītībai un digitālo prasmju un iemaņu attīstībai;
  • videi draudzīgāka Erasmus+: parādot, cik svarīgi ir risināt klimata pārmaiņu problēmas nākotnē.

Tāpat īpaši aicinām ar pieredzes stāstiem dalīties arī organizācijas, kuras īstenojušas vai īsteno jaunatnes līdzdalības projektus. Visus pieredzes stāstu materiālus aicinām sūtīt uz komunikacija@jaunatne.gov.lv līdz 2022. gada 8. augustam.  Pēc tam ar tiem dalīsimies savos komunikācijas kanālos, tādejādi iedvesmojot un informējot citus par “Erasmus+” programmu, kā arī padarot jūsu projektus redzamākus. Pieredzes stāstu iesūtītājiem būs pārsteiguma balvas no JSPA.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties:

Egija Ļuļēna
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.: 67356251
E-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv

Papildu ikvienam, kurš piedalījies vai pašlaik darbojas kādā ES finansētā jaunatnes projektā, ir iespēja piedalīties Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā rīkotā izaicinājumā – dalīties savā pieredzē un laimēt portatīvo datoru. Plašāka informācija un noteikumi pieejami EK pārstāvniecības Latvijā tīmekļa vietnē.

Dalīties
Translate »