Jauniešiem iespēja pieteikties Jaunatnes līdzdalības stratēģijas vadības grupai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, kuriem interesē jaunatnes līdzdalības uzlabošana caur programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, līdz 2024. gada 7. janvārim pieteikties par jauniešu pārstāvi Jaunatnes līdzdalības stratēģijas vadības grupā.

SALTO Līdzdalības un informācijas resursu centra pārstāvji meklē jauniešu pārstāvjus, kas varētu piedalīties Jaunatnes līdzdalības stratēģijas vadības grupas 2024.-2025. gada pilnvaru termiņā.

Lai varētu pieteikties, jaunietim jābūt:

  • vecumā no 13 līdz 30 gadiem;
  • ar pieredzi programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
  • ar pieredzi jaunatnes līdzdalībā, demokrātiskajā dzīvē un pilsoniskajā līdzdalībā vietējā, valsts un/vai starptautiskā līmenī un interesi par šīs prioritātes stiprināšanu Eiropas līmenī.

Jaunatnes līdzdalības stratēģijas vadības grupa:

  • atbalsta Jaunatnes līdzdalības stratēģijas uzraudzību, īstenošanu un novērtēšanu;
  • sniedz konsultācijas par pasākumiem, kas saistīti ar tās īstenošanu,
  • veicina jēgpilnu jaunatnes līdzdalību demokrātiskajā dzīvē kā vienu no prioritātēm programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Vadības grupu kopīgi veido seši jauniešu pārstāvji kopā ar Jaunatnes līdzdalības stratēģijas vadības grupas ieinteresētajām personām un partneriem (Eiropas Komisija, SALTO, RAY tīkls, valstu aģentūru pārstāvji).

Pieteikšanās

Lai iegūtu iespēju kļūt par jauniešu pārstāvi, iespējams pieteikties līdz 2024. gada 7. janvārim, aizpildot elektronisku anketu. Tāpat iespējams iesniegt pieteikuma veidlapu vai nosūtīt savu motivācijas vēstuli/video un CV uz participation@salto-youth.net.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SALTO Līdzdalības un informācijas resursu centra jaunatnes līdzdalības koordinatori Brigitu Medni (brigita.medne@harno.ee).

Dalīties
Translate »