Jaunieši no Latvijas apmeklē bēgļu ciematu Palestīnā

Cēsu jauniešu biedrība “YCCY” sadarbībā ar Palestīnas organizāciju “YCC” realizēja jauniešu apmaiņas projektu “One sun for everyone” programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros.

Mūsu mērķis bija iepazīt, kā islāms un kristietība ietekmē kultūru un pasaules uztveri, veicināt iecietību, veidojot izpratni par nezināmo, jo mēs baidāmies no tā, ko nepazīstam. Šodien, kad daudz tiek diskutēts par islāmu, šis projekts jo vairāk šķiet aktuāls.

Projekta aktivitātes norisinājās Palestīnas teritorijās un apmeklētas tika arī vēsturiskās vietas Izraēlā. Jaunieši apmeklēja Betlēmi, kur, saskaņā ar Jaunajā derībā aprakstīto, piedzima Jēzus Kristus, kā arī baznīcu, kura uzcelta uz klints alas, kur pārnakšņoja trīs gudrie, apmeklējot Betlēmi, Gerezima kalnu – seno Samariešu svētvietu, Hebronu un, protams, Jeruzālemi.

 

1 km2 29 000 iedzīvotāju
Projekta dalībnieki dzīvoja bēgļu ciematā Nablusas pilsētā, kas atrodas pie pašas Jēkaba akas, kur šobrīd ir uzcelta Jēkaba baznīca, kurā uzturas pareizticīgo draudze. 29 tūkstoši palestīniešu dzīvo 1 kvadrātkilometrā, viņiem ir atļauts paplašināties, bet tikai būvējot namus uz augšu. Bībelē par šo vietu un Jēkaba aku stāstīts, ka tur  Jēzus Kristus saticis samariešu sievu, kura devusi dzert no akas un Jēzus pavēstījis līdzību par dzīvo ūdeni.

“Bēgļu ciemats” nenozīmē gluži to, ka šeit visi iedzīvotāji dzīvo lielā nabadzībā. Kāda daļa iedzīvotāju tur tiešām uzturas, jo nemieru rezultātā ir nojauktas viņu mājas, bet lielākā daļa no viņiem šeit dzīvo vairākās paaudzēs. Bēgļu ciemata apzīmējumam vairāk ir simboliska nozīme; tas nozīmē, ka tās nav viņu mājas. Palestīnas jaunieši pastāstīja, ka daudzām ģimenēm paaudzēs joprojām ir saglabājušās atslēgas no viņu mājām Jafā (vecpilsētas daļa greznajā Telavivā, jūras krastā), kur viņi cer atgriezties. Atslēga ir simbols, jo tas nozīmē atgriešanos mājās. Daudzi no viņiem nekad nav bijuši Jeruzālemē, Telavivā, pie jūras, jo tas ir liegts ar likumu – viņi nedrīkst iziet ārpus Palestīnas teritorijām.

 

Iepazīstot dažādās kultūras, reliģijas, tradīcijas
Projekta laikā visspraigākās bija diskusijas par stereotipiem, kādi abu reliģiju pārstāvjiem ir vienam par otru. Šīs sarunas parasti norisinājās vēlu vakarā, jau pēc projekta aktivitātēm uz kultūras centra jumta, no kura paveras skats ne tikai uz visu bēgļu ciematu, bet arī daļu no Palestīnas teritorijām.

Viens no secinājumiem, atgriežoties mājās – kultūru visspēcīgāk ietekmē tradīcijas, ne reliģija. Mēs manipulatīvi daudz ko “pierakstām” reliģijām, bet patiesībā runa ir par tradīcijām vai izkropļotu izpratni, ne to, kas rakstīts Korānā vai Bībelē. Paši palestīnieši apgalvo, ka Korānā nav agresijas un mēs neapņemamies to komentēt, jo neizprotam šos rakstus. Arī Bībeli cilvēki interpretē ļoti dažādi un manipulatīvi, jo viņiem pietrūkst zināšanu par pielietoto simbolisko valodu un vēsturisko kontekstu. Iespējams, tieši tāpat ir ar Korānu. Projekts nebija par reliģijām, bet par cilvēcību un tradīcijām. Mēs viesojāmies kādā musulmaņu ģimenē. Projekta dalībniece, kura mūs uzaicināja, bija pārsteigta, ka mēs labprāt aicinājumu pieņēmām. Sirsnība, vienkāršība, draudzība, izpalīdzīgums – tas raksturo vietējos palestīniešus, kurus satikām un iepazinām.

 

Uz katra soļa skumjas
Tieši cilvēcību mēs pieredzējām ļoti daudz, tāpat kā arī skumjas. Mēs nesatikām nevienu, kura ģimenē kāds nebūtu bijis cietumā vai nebūtu piedzīvojis zaudējumu. Arī projekta laikā netālu no vietas, kur uzturējāmies, naktī notika uzbrukums palestīniešu ģimenēm, tika aizdedzinātas viņu mājas un bojā aizgāja nepilnus divus gadus vecs bērns, bet pārējie ģimenes locekļi nonāca slimnīcā. Tajā rītā bēgļu ciematā valdīja neparasts klusums. Ja parasti mūs jau sešos no rīta modināja bērnu čalas, tad torīt bija stindzinošs klusums. Kad jau atgriezāmies mājās, uzzinājām, ka no ievainojumiem miris arī bērna tēvs.

Šis pieredzes apmaiņas brauciens jauniešiem tikai apstiprināja, cik nozīmīgi ir mācīties domāt kritiski, skatīties kritiski uz informāciju, ko saņemam un lasām. Mēs nevaram mainīt cilvēku domāšanu, bet varam mainīt savu attieksmi, vairot iecietību un izpratni. Par to arī mūsu projekts, kura nosaukums ietver ideju, ka saule mums visiem ir viena, neatkarīgi no tā, kurai reliģijai vai kultūrai piederam!

Video par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=7MvhiKg6yps&feature=youtu.be

– Iveta Jermolājeva, biedrības “Youth for City – City for Youth” projekta vadītāja

Dalīties
Translate »