Jaunieši jauniešiem – izveido savu Eiropas Jaunatnes gada pasākumu!

2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, kurā JSPA aicina 13-30 gadus veciem jauniešiem izmantot iespēju pieteikt savu valsts vai starptautiska mēroga līdzdalības projektu. To pamatā ir jauniešu līdzdalības veicināšana Eiropas demokrātiskajā dzīvē vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.
Projekts var ietvert darbnīcas, debates, jauniešu konsultācijas, informatīvus vai kultūras pasākumus, kampaņas, digitālos demokrātijas rīkus, mācību pasākumus vai citas aktivitātes. Projektiem jābūt saistītiem ar vismaz vienu no jaunatnes līdzdalības projektu mērķiem:
• iesaistīšanās pilsoniskajā sabiedrībā,
• Eiropas vērtību stiprināšana,
• digitālo prasmju un medijpratības veicināšana,
• dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem.
Vairāk par jaunatnes līdzdalības projektiem, nosacījumiem un pieteikuma izstrādes gaitu uzzini:
• JSPA tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv,
• informatīvā semināra ierakstā JSPA Facebook vietnē,

JSPA atgādina, ka 2022. gada termiņi Jaunatnes līdzdalības projektu pieteikumu iesniegšanai ir:

  • 23.02.2022. plkst. 13:00 pēc vietējā laika
  • 04.10.2022 plkst. 13.00 pēc vietējā laika

Izmanto savu iespēju!

Dalīties
Translate »