Jaunatnes jomā iesaistītos aicina iesniegt pieteikumus “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina interesentus vēl līdz 23. februārim iesniegt savu projekta pieteikumu šī gada pirmajā Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunatnes jomas projektu konkursā. 2022. gadā ES programmu projektu konkursos kopumā tika iesniegti 247 pieteikumi, no kuriem apstiprināti – 133. Populārākās projektu tēmas bija saistītas ar iekļaušanas un dažādības, kā arī vides ilgtspējas tematu. Visvairāk projektu pieteikumus iesniedza nevalstiskās organizācijas no Rīgas un Vidzemes reģioniem.

Par 2023. gada februāra projektu konkursu

Nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes un citi interesenti, kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā, programmā “Erasmus+” var iesniegt projektu pieteikumus sekojošos jaunatnes jomas projektos:

Savukārt programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”:

Rakstot projekta pieteikumu, iesniedzēji aicināti ņemt vērā, ka projekta tematam jāatbilst vienai no četrām ES programmās izvirzītajām prioritātēm – iekļaušana un dažādība, digitālā transformācija, vides ilgtspējas un klimata jautājumi, kā arī līdzdalība demokrātiskajā dzīvē.

Pieteikšanās un pieejamais finansējums

Pieteikšanās projektu konkursiem iespējama līdz 23. februāra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika, pieteikumus un ikgadējos finansējuma pieprasījumus iesniedzot elektroniski vienotajā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā. Aicinām neatlikt projektu iesniegšanu uz pēdējo dienu!

Šī gada 23. februāra projektu konkursā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 1 907 056.73 eiro, savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstam – 1 243 262 eiro. Plašāks finansējuma sadalījums pieejams tīmekļa vietnes “Erasmus+” un  “Eiropas Solidaritātes korpuss” satura lapās.

Par 2022. gada projektu konkursiem

Kopumā 2022. gadā JSPA tika iesniegti 175 projektu pieteikumi programmā “Erasmus+” un 72 programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”. No visiem iesniegtajiem pieteikumiem apstiprināti tika 133 projekti – 74 “Erasmus+” ar kopējo finansējumu 4 663 839 eiro un 59 “Eiropas Solidaritātes korpuss” ar kopējo finansējumu 1 148 287 eiro.

Vislielākā interese pagājušajā gadā bijusi par “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektiem (saņemts 71 projektu pieteikums) un “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektiem (iesniegti 45 projektu pieteikumi). Tāpat aizvadītajā gadā tika iesniegti 27 brīvprātīgā darba ikgadējā finansējuma pieprasījumi. Pieejamais brīvprātīgā darba projektu finansējums 1 102 261 eiro apmērā tika izmantots vienā projektu konkursā apstiprināto 23 projektu finansējumam. Latvijā 2022. gada laikā ieradās 90 individuālie Eiropas brīvprātīgie un 136 grupu darba brīvprātīgie. Populārākās valstis, no kurām jaunieši ieradās, lai uzsāktu brīvprātīgā darba aktivitātes – Gruzija, Ukraina, Vācija, Francija un Turcija.

Starp pērn apstiprinātajiem projektiem, populārākās tēmas bija vērstas uz 2 no 4 programmu prioritātēm – iekļaušanu un dažādību un vides ilgtspēju. 34% jeb 45 no 133 apstiprinātajiem projektiem vērsti uz iekļaušanas, vienlīdzības, diskriminācijas novēršanu un projektiem, kuros piedalās jaunieši ar invaliditāti un citām ierobežotām iespējām. Savukārt 28% jeb 37 no 133 apstiprinātajiem projektiem – zaļo prasmju attīstību, dabas aizsardzību un klimata pārmaiņām.

2022. gadā JSPA saņemti projektu pieteikumi no 29 Latvijas novadiem un 7 valstspilsētām. Aktīvākie projektu iesniedzēji atrodas Rīgā – no tās iesniegti 96 projektu pieteikumi. Otrajā vietā ierindojas Cēsu novads ar 13 projektu pieteikumiem, bet trešajā – Valmieras novads un Saldus novads ar 10 iesniegtiem pieteikumiem. Kopumā projektus iesniedza 201 nevalstiskā organizācija, 21 izglītības iestāde, 10 jauniešu centri, sešas pašvaldības, četri sociālie uzņēmumi, trīs pētījumu centri un divas neformālās jauniešu grupas.

Dalīties
Translate »