Jaunās “Erasmus +” programmas prioritātes un budžets


Šonedēl Eiropas Savienības (ES) likumdevēji panāca politisku vienošanos par jauno Erasmus+ budžetu 2021. – 2027. gadā.  Nākamā programmas perioda budžets būs vairāk nekā 26 miljardu eiro. Lai līdz 2025. gadam sasniegtu Eiropas izglītības telpu, tā mobilizējot izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta nozares ātrai atveseļošanai un izaugsmei nākotnē, jaunā programma būs ne tikai iekļaujošāka un novatoriskāka, bet arī digitālāka un zaļāka.

Programma piedāvās jaunas sadarbības iespējas, veicinot jauninājumus mācību programmu izstrādē, mācīšanās un mācīšanas praksēs, kā arī veicinās gan dabai draudzīga dzīvesveida, gan digitālās prasmes. Palielinot pieejamību un padarot elastīgākus mobilitātes formātus, tiks sniegtas iespējas daudzveidīgākām dalībnieku grupām, tostarp tiem, kuriem ir mazāk iespēju. Tā Tas arī atbalstīs jaunas pamatiniciatīvas, piemēram, Eiropas universitātes, Erasmus skolotāju akadēmijas, Profesionālās izcilības centrus un jauniešu mobilitātes iniciatīvu “DiscoverEU”.

Eiropas Komisijas viceprezidents Margaritis Šinas (Margaritis Schinas), kurš ir atbildīgs par Eiropas dzīvesveida popularizēšanu, atzīst: “Erasmus ir Eiropu raksturojošākā programma, dārgakmens mūsu vainagā. Erasmus paaudzes pārstāv Eiropas dzīvesveida būtību – vienotību daudzveidībā, solidaritāti, mobilitāti, atbalstu Eiropai kā miera, brīvības un iespēju telpai. Ar šo vienošanos mēs esam gatavi nākamajām un lielākām Erasmus paaudzēm. ”

Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) uzsver: “Es atzinīgi vērtēju politisko vienošanos par jauno Erasmus+ programmu. Erasmus+ ir viena no mūsu pamatprogrammām. Pēdējo trīs desmitgažu laikā dalība programmā Erasmus ir veicinājusi vairāk nekā 10 miljonu cilvēku personisko, sociālo un profesionālo attīstību, gandrīz puse no tiem iesaistījusies Erasmus programmā laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Ar gandrīz divkāršu nākamā plānošanas perioda budžetu mēs tagad strādāsim, lai nākamajos septiņos gados sasniegtu vēl 10 miljonus.”

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos, kas 11. decembrī panākta starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm par jauno Erasmus + programmu (2021–2027). Trīspusējās sarunas noslēgušās, gaidot juridisko tekstu galīgo apstiprināšanu Eiropas Parlamentā un Padomē.

Erasmus+ ir īsts Eiropas veiksmes stāsts, ko atzīst par vienu no veiksmīgākajām ES iniciatīvām. Kopš tās darbības sākuma 1987. gadā programma ir ievērojami paplašinājusies. Tagad tā aptver visas izglītības un apmācības nozares, sākot no pirmsskolas izglītības un aprūpes, no formālās izglītības līdz profesionālajai izglītībai un apmācībai, augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai. Erasmus+ sniedz atbalstu sadarbībai jaunatnes politikas jomā un veicina līdzdalību sportā.

Plašāka informācija par jauno programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos tiks publicēta drīzumā.

Dalīties
Translate »