Izsludināts ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022.gada rudens projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada rudens projektu konkursu. Organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikviens, kas vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus tiešsaistē līdz 4.oktobra plkst. 13.00.

2022. gada rudens projektu konkursā programmā “Erasmus+” iespējams iesniegt projektu pieteikumus Jauniešu apmaiņas, Jaunatnes darbinieku mobilitātes, Jaunatnes līdzdalības, Sadarbības partnerības, Maza mēroga partnerības un DiscoverEU iekļaušanas projektiem. Savukārt programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” – Solidaritātes projektiem. Visi projektu pieteikumi iesniedzami līdz 4. oktobra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika) tiešsaistē, Eiropas Komisijas vienotajā ES programmu platformā.

Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2022. gada rudens projektu konkursā kopējais pieejamais finansējums ir  2 689 369.00 eiro, no kuriem “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektiem pieejami 101 401.00 eiro un attiecīgi “Erasmus+”:

“Erasmus+” 1. pamatdarbības “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā”

  • mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti) 952 237.00 eiro;
  • jaunatnes līdzdalības projektiem 470 879.00 eiro;
  • DiscoverEU iekļaušanas projektiem 103 169.00 eiro.

“Erasmus+” 2.pamatdarbības “Partnerības sadarbībai”

  • sadarbības partnerības projektiem 958 133.00 eiro;
  • maza mēroga partnerības projektiem 103 550.00 eiro.

Lai sniegtu atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē sešas projektu darbnīcas:

Tāpat aicinām projektu pieteikumu sagatavošanas procesā izmantot noderīgas JSPA video pamācības:

Plašāka informāciju par “Erasmus+” programmu, projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Erasmus+”, bet par “Eiropas Solidaritātes korpusu” sadaļā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Dalīties
Translate »