Izsludināta pieteikšanās mācībām „Projektu darbnīca: Jaunatnes dialoga projekti”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties mācībām par jaunatnes dialoga projektu (strukturētais dialogs) sagatavošanu programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Mācības notiks no 2020. gada 19. līdz 21. augustam Rīgā vai tās apkārtnē. Lai pieteiktos mācībām, līdz līdz 2020. gada 30. jūlijam (ieskaitot) tiešsaistē jāizpilda pieteikuma anketa: https://forms.gle/sDxpSh6tXC5RR8Xx6.

  • Vai vēlies veidot jaunatnes politiku savā pašvaldībā vai novadā?
  • Vai vēlies izprast, kā notiek darbs dažādās institūcijās, kurās tiek pieņemti svarīgi lēmumi?
  • Vai Tev ir partneri Latvijā vai ārzemēs, un vēlaties kopīgi, izmantojot neformālās izglītības metodes, iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesos?

Ja uz jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad Tev noteikti ir jāpiedalās šajā projektu darbnīcā!

Kas ir strukturētā dialoga projekti? Strukturētā dialoga projektu īsteno jaunieši, aktīvi iesaistoties projekta sagatavošanā, aktivitāšu īstenošanā un projekta turpinājuma pasākumos. Projekts ir balstīts uz neformālās izglītības metodēm un principiem. Piedaloties projektā, jaunieši gūst izpratni par to, kā notiek darbs institūcijās, kāds ir lēmumu pieņēmēju ikdienas darbs, ko nozīmē līdzdalība un kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Viņi gūst iespēju ietekmēt jaunatnes politikas veidošanu. Piedaloties projektu darbnīcā, jauniešiem, jaunatnes organizāciju vai pašvaldības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja:

  • uzzināt visu par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes dialoga projektiem un to praktisku sagatavošanu;
  • uzzināt, kā iesaistīt jauniešus projekta sagatavošanā;
  • attīstīt savu projekta ideju atbilstoši strukturētā dialoga projektu prioritātēm;
  • gūt izpratni par partneru meklēšanas iespējām un partneru lomu savam nākotnes projektam;
  • iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, veidot sadarbības kontaktus un iedvesmoties jaunām idejām.

Mācības notiks pilnas 3 dienas, un ir svarīgi, lai dalībnieki tajās varētu piedalīties visas mācību dienas. Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas “Erasmus+” atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus. Dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi uz mācību norises vietu.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 30. jūlijam (ieskaitot) jāizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē:  https://forms.gle/sDxpSh6tXC5RR8Xx6. Apstiprinātie dalībnieki pēc 2020. gada 5. augusta saņems personīgu e-pastu, par to informējot uz elektroniskajā pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Plašāka informācija:

Ieva Upesleja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
E-pasts: ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67358062

Dalīties
Translate »