Izmaiņas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes un “Erasmus+” akreditācijas (2014.-2020.) izmantošanā brīvprātīgā darba veikšanai nākamajā plānošanas periodā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka Eiropas Komisija ir pagarinājusi programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmes un “Erasmus+” brīvprātīgā darba akreditācijas termiņu (samazinot kvalitātes zīmes un akreditācijas funkcijas), savukārt, lai saņemtu pilnu kvalitātes zīmes funkciju klāstu, organizācijām būs iespēja pieteikt un saņemt kvalitātes zīmi jaunajā periodā no jauna.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto:

  • organizācijām, kurām ir piešķirta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīme līdz 31.12.2020., programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027.gadā kvalitātes zīme tiks pagarināta līdz 31.12.2027.

! Organizācijas varēs piedalīties projektos kā partneri, bet nevarēs pieteikties finansējumam.

 

  • Organizācijām, kurām ir piešķirta programmas “Erasmus+” akreditācija brīvprātīgā darba veikšanai līdz 31.12.2020, programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027.gadā akreditācija tiks pagarināta līdz 31.12.2021 vai līdz apstiprinātā projekta īstenošanas beigām.

! Organizācijas varēs piedalīties projektos kā partneri, bet nevarēs pieteikties finansējumam.

Visas organizācijas tiks informētas par kvalitātes zīmes un akreditācijas termiņa pagarinājumu oficiālā sarakstē.

Lai organizācijas varētu pieteikties finansējumam vai paplašināt savu darbības jomu 2021. – 2027. gadā, organizācijām būs jāiesniedz jauns kvalitātes zīmes pieteikums.

Detalizēta informācija par jauno kvalitātes zīmi un pieteikuma formām 2021.-2027.gadam tiks publicēta šeit.

Dalīties
Translate »