Izaugsmes iespējas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem jaunajā gadā: semināri, projektu darbnīcas un starptautiskas mācības

2022. gada sākumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) mudina jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos papildināt savas zināšanas un iemaņas Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu izstrādē, kā arī aicina papildināt zināšanas starptautiskā līmenī.

Jauniešiem

Jaunieši vecumā no 18-30 gadiem ar mazu pieredzi programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos, vai kuru projektu pieteikumi iepriekš nav apstiprināti, aicināti piedalīties Starptautiskajā Projektu Izaicinājumā (International Project Challenge). Tā mērķis ir aicināt un atbalstīt jauniešus projektu pieteikuma iesniegšanā līdz pirmajam termiņam 23.02.2022. Izaicinājums notiks tiešsaistē no 15.01.2022 līdz 23.02.2022. Iepriekšēju pieteikšanos līdz 11.01.2022 vietnē https://ej.uz/SALTO-SPI-2022.  

JSPA projektu darbnīcas

Janvārī un februārī JSPA programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu interesentiem piedāvās vairākas projektu darbnīcas. Tajās dalībnieki atbilstoši tēmai uzzinās, kā attīstīt savu projekta ideju un sagatavot pieteikumu, aktualizētos kvalitātes kritērijus, kā arī saņems individuālu mentora atbalstu no JSPA ekspertiem un mācību vadītājiem. Vienlaikus projektu darbnīcas būs platforma citu organizāciju iepazīšanai un sadarbības kontaktu veidošanai.

Info dienas 2022

Pirms projektu darbnīcām, janvāra sākumā no 04.01.2022 līdz 07.01.2022, JSPA organizēs informatīvus tiešsaistes seminārus par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem. Pilna JSPA organizēto pasākumu programma pieejama: https://jaunatne.gov.lv/pasakumi/.

Starptautiskas mācības

Tāpat darbā ar jaunatni iesaistītajiem 2022.gada pirmajā pusē pieejamas izaugsmes iespējas arī starptautiskā mērogā.

  • Līdz 17.01.2022 ir atvērta pieteikšanās klātienes konferencei “2nd ETS Conference – The Quality Bonus”. Konference notiks no 01.03.2022 līdz 03.03.2022 Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. Konferences galvenais uzsvars tiks likts uz darbā ar jaunatni iesaistīto izglītību nacionālā līmenī – kā ar ES jaunatnes programmām uzlabot darbā ar jaunatni iesaistīto savstarpējo sinerģiju, sadarbību un atgriezenisko saiti Eiropas Savienības līmenī. Īpaši aicināti dalībnieki, kuri pārstāv nacionālās aģentūras, universitātes, kā arī jaunatnes darbinieku izglītošanā iesaistīti eksperti, politikas veidotāji, praktiķi, mācību vadītāji un pētnieki. Reģistrācija vietnē https://ej.uz/SALTO-Berlin-17012022
  • Līdz 23.01.2022 darbā ar jaunatni iesaistītajiem dalībniekiem ir iespēja pieteikties mācību vizītei “Youth@Work study visit – One-Stop Guidance Centers in Finland”. Vizīte notiks no 21.03.2022 līdz 25.03.2022 Somijas pilsētā Jiveskilē. Mācību dalībnieki iegūs izpratni par “Vienas pieturas” atbalsta centriem (“One-Stop Guidance Centers”) Somijā, kas tika atzīti par labākajiem Eiropā kā risinājums jaunu cilvēku izglītībai, apmācībai un nodarbinātībai. Šo centru mērķis ir stiprināt jauniešu sociālo iekļaušanos, izskaust nabadzību un uzlabot nodarbinātības līmeni. Vairāk informācijas vietnē: https://ej.uz/SALTO-Finland-23012022
Dalīties
Translate »