Informatīvais seminārs par starptautisku jaunatnes jomas projektu pieteikumu sagatavošanu skatāms arī tiešraidē

Šodien, 14. janvārī, notiek Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizēts informatīvais seminārs par to, kā nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību un valsts institūcijām, sociālajiem uzņēmumiem un citiem jaunatnes jomā ieinteresētajiem rakstīt projektu pieteikumus, lai pretendētu uz ES programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansējumu.

Kopumā 2020. gadā abām programmām kopā pieejami vairāk nekā 4,5 miljoni eiro, kuri paredzēti starptautisku un nacionālo projektu īstenošanai Latvijā vai, sadarbojoties ar Latvijas jaunatnes organizācijām vai jaunatnes jomā strādājošajiem.

Lai uzzinātu, kā pareizi un kvalitatīvi sagatavot projektu pieteikumu, šādi pretendējot uz ES programmu finansējumu, JSPA organizē bezmaksas informatīvo semināru, kurš norisinās viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā). Seminārs norisinās no plkst. 10.30 līdz 16.00, un tas no plkst. 10.30 līdz 11.30 būs skatāms arī tiešraidē JSPA Facebook profilā: https://www.facebook.com/events/586583598581675/.

Kā katru gadu, arī 2020. gadā programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi norisināsies trīs reizes: līdz 5. februāra plkst. 13:00, līdz 30. aprīļa plkst. 13:00, kā arī līdz 1. oktobra plkst. 13:00.

Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.nr. 67356247
e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »