Ilgtspējīga uzņēmējdarbība jauniešu acīm

Projekta nosaukums: SUSTAIN that entreprenEUrSHIP.
Projekta norises laiks: 21.05.2018 – 20.03.2019.
Projekta aktivitātes norises laiks: 24.09.2018 – 4.10.2018.
Projekta partneri: Itālija, Rumānija, Spānija un Turcija

Gatavojot šo “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņu, mēs izvirzījām vairākus mērķus:

1) attīstīt tādas sociālās prasmes, kā komunikācija, laika plānošana, radošums, kritiskā domāšana, attīstība, stratēģiskā plānošana un ideju realizācija;
2) izpētīt un dalīties praktiskās metodēs, kā izveidot sociālu uzņēmumu, ņemot vērā juridiskos un finanšu nosacījumus, kā arī sociālās vajadzības;
3) attīstīt projekta vadības prasmes un iemaņas un to, kā izmantot modernos plašsaziņas līdzekļus vislabvēlīgākajā veidā;
4) apmainīties ar informāciju un viedokļiem par to, kā var attīstīt un īstenot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības projektus;
5) popularizēt jaunas metodes un līdzekļus, lai pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes;
6) informēt dalībniekus par “Erasmus+” programmas projektu izstrādi un rakstīšanu;
8) palīdzēt dalībniekiem uzzināt vairāk par “Erasmus+” programmas iespējām un dažādiem grantiem.

 

Par ko bija projekts?

Mēs projektā izglītojāmies par uzņēmējdarbību, darba tirgus problēmām, analizējām jauniešu bezdarbu, kā arī sociālo uzņēmējdarbību un sociālajām inovācijām. Izmantojot neformālās izglītības metodes, mēs veicinājām jauniešu aktīvu līdzdalību, proaktivitāti un kvalitatīvu sadarbību. Katru dienu mums bija arī reflekcijas. Mums bija svarīgi izveidot drošu vidi, kurā jaunieši varētu uzzināt vairāk par sociālo uzņēmējdarbību un pilnvērtīgi piedalīties izstrādātajās aktivitātēs. Mēs mudinājām dalībniekus būt aktīviem un iegūt pieredzi neformālajā izglītībā ar dažādām praksēm, interaktīvu un aizraujošu mācīšanos.

 

Galvenie rezultāti, projekta ietekme

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem bija praktisko zināšanu iegūšana par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, kā arī prasmes, metodes un dažādas neformālās metodes, kuras dalībnieki atklāja un attīstīja jauniešu apmaiņas laikā. Pēc jauniešu apmaiņas dalībnieki kļuva pašpārliecinātāki un sāka ticēt saviem spēkiem, lai realizētu savas idejas un vairotu savas prasmes, lai nākotnē veidotu sociālo uzņēmējdarbību. Šī bija lieliska iespēja jauniešiem no Latvijas organizācijām satikt citus motivētus jauniešus no Eiropas un dalīties pieredzē un labajās praksēs. Kā arī jauniešiem bija iespēja apvienoties, lai veiktu pozitīvas izmaiņas. Projekta dalībniekiem izdevās attīstīt saikni nākotnes sadarbībai starp dažādām jauniešu organizācijām “Erasmus+” programmas ietvaros. Projekta laikā tika arī izdomātas dažādas metodes, kā strādāt ar sociālo uzņēmējdarbību, un tika nostiprināta partnerorganizāciju kapacitāte sociālās uzņēmējdarbības sfērā. Jauniešu apmaiņas dalībnieki tika motivēti attīstīt nākotnes aktivitātes un projektus par šo tēmu. Projekta laikā tika attīstīta radošā domāšana, sociālās iemaņas, finanšu pārvaldība, stratēģiskā plānošana, kā arī dalībnieki tika informēti par dažādiem grantiem.

Kā vienu no svarīgākajiem rezultātiem jāmin to, ka jauniešu apmaiņas dalībnieki organizēja informatīvu pasākumu Rīgā par “Erasmus+” programmu un dažādām iespējām tās ietvaros. Dalībnieki paši bija atbildīgi par pasākuma publicitāti, pasākuma novadīšanu, informācijas sniegšanu, pasākuma dokumentēšanu un neformālu komunikāciju. Tā bija lieliska iespēja jauniešiem pielietot tās zināšanas, prasmes un metodes, kuras tika apgūtas jauniešu apmaiņas laikā.

 

Dalībnieku iespaidi pēc projekta

Projekta dalībnieki pēc projekta dalījās, ka viņi iemācījās saikni un atšķirības starp uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmējdarbību. Vairāk kā puse no grupas minēja, ka viņi uzzināja kaut ko jaunu par sevi un citām kultūrām. Daudzi minēja, ka šis projekts viņus iedvesmoja jaunām projektu idejām un aktivitātēm. Visi dalībnieki atzina, ka pieauga viņu pašapziņa, uzlabojās komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes. Krišjānis no Latvijas izlēma skolā rakstīt savu Zinātniski Pētniecisko darbu par sociālo uzņēmējdarbību, jo viņš bija ļoti iedvesmots pēc šī projekta un gribēja uzzināt vēl vairāk par sociālo uzņēmējdarbību.

Mums bija svarīgi, lai jauniešu apmaiņas dalībnieki ir ieinteresēti uzņēmējdarbībā un ir gatavi spert nākamo soli gan individuālā, gan profesionālajā attīstībā.

Pēc mūsu projekta Kristofs no Rumānijas iedvesmojās atvērt savu personīgo Youtube kanālu, lai dalītos savā pieredzē. Dāvids un Sebastiāns no Spānijas un Meliks un Asli no Turcijas uzrakstīja un iesniedza savu pirmo “Erasmus+” projektu no savas neformālās jauniešu grupas, kuru viņš iedvesmojās izveidot projekta laikā, un kopš projekta viņi aktīvāk piedalās jauniešu darbā.

Tie jaunieši, kas projektā piedalījās kā grupas līderi, ļoti iedvesmojās no šīs. Grupas līderis no Spānijas palika aktīvāks kā jauniešu līderis un tagad vairāk iesaistās jauniešu darbā, kā arī sāka attīstīt projektu idejas un rakstīt “Erasmus+” projektus. Dāvids Ballesteros Parra no Spānijas pēc šī projekta pievienojās neformālai jauniešu grupai un, ar grupu līderu palīdzību, iesniedza jauniešu apmaiņas projektu par komunikācijas prasmēm darba kontekstā. Grupas līderis no Rumānijas tagad veido savu nevalstisko organizāciju, jo pēc šī projekta viņam radās vēlme uzņemties atbildību un darīt kaut ko nozīmīgu sabiedrībā. Cits grupas līderis piedalījās treniņkursā kā jaunākais treneris, jo bija tik ļoti motivēts pēc mūsu jauniešu apmaiņas, un viņš turpina strādāt ar treneru mentoru, lai kļūtu par treneri šajā nozarē un strādātu lokāli kā jauniešu darbinieks. Savukārt viens dalībnieks no Turcijas ar vājām angļu valodas zināšanām, ļoti iedvesmojās pēc mūsu projekta un pieteicās publiskās runas pulciņā, lai uzlabotu savu angļu valodu, kā arī viņš piedalījās vēl divos Erasmus+ apmaiņās, un tagad viņš brīvi runā angļu valodā un gatavojās IELTS angļu valodas eksāmenam.

Marija Cirule

Dalīties
Translate »