Iesniegti 215 pieteikumi programmu “Erasmus+” jaunatnes jomas un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada 20. februāra projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka noslēdzies Eiropas Savienības (ES) jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada 20. februāra projektu konkurss. Tajā kopumā iesniegti 215 projektu pieteikumi.

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu 1. pamatdarbības projektu konkursā iesniegti 144 projektu pieteikumi:

Savukārt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā iesniegts 71 pieteikums:

Informējam, ka projektu konkursa rezultāti būs zināmi līdz 2024. gada maija beigām. Visi rezultāti tiks publicēti tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursu rezultāti”.

Dalīties
Translate »