Ieplāno laikus! Mācības un citas iespējas jaunatnes jomā 2022. gada otrajā ceturksnī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas Jaunatnes gada otrajā ceturksnī jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām piedāvā mācību un citas izaugsmes iespējas.

JSPA regulāri papildina informāciju par vietēja un starptautiska mēroga mācībām un citām pilnveidošanās iespējām, aktuālos jaunumus publicējot tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv sadaļā Pasākumi.

Ko gaidīt otrajā ceturksnī?

JSPA informē, ka jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāji aicināti pielāgot projektu saturu Ukrainas kara vai bēgļu situācijas risināšanai. Jau uzsāktos projektos iespējams pielāgot aktivitātes, lai atbalstītu karā cietušos un bēgļu gaitās devušos Ukrainas iedzīvotājus. Tāpat turpmāk iesniedzamiem “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem to pieteicēji aicināti iekļaut aktivitātes Ukrainas bēgļu integrēšanai, Eiropas kopīgo vērtību stiprināšanai, solidaritātes un vienotības veicināšanai vai cīņai pret dezinformāciju un viltus ziņām. Plašāka informācija šeit.

No aprīļa līdz jūnijam JSPA plāno organizēt vairākas mācības un citas pilnveidojošas aktivitātes jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un citiem interesentiem. Plānojot otrā ceturkšņa aktivitātes, JSPA ir reaģējusi uz pašlaik būtisko jautājumu loku – Ukrainas kara un bēgļu situācijas aspektiem, solidaritātes un vienotības vērtību stiprināšanu, kritiskās domāšanas nozīmi cīņā pret dezinformāciju un viltus ziņām.

JSPA ieplānotās aktivitātes

Aprīlī:

 • 13. aprīlī plkst. 11:00 – 12:30 cikla “Jaunieši nemiera laikos” pirmais vebinārs “Kā atbalstīt jauniešus nemiera laikos? Psihoemocionālais atbalsts”;
 • 20. aprīlī plkst. 10:30 – 12:00 cikla “Jaunieši nemiera laikos” otrais vebinārs “Ko jauniešiem darīt nemiera laikos? Brīvprātīgais darbs un pilsoniskā līdzdalība”;
 • no 26.-30. aprīlim sāksies supervīzijas grupu sesijas darbā ar jaunatni iesaistīto psihoemocionālās veselības atbalstam. Pieteikšanās līdz 6. aprīlim, aizpildot anketu. Uzzini vairāk šeit.

Maijā:

 • 3. maijā plkst. 10:30 – 12:00 cikla “Jaunieši nemiera laikos” trešais vebinārs “Kā palīdzēt iesaistīties? Darbs ar bēgļiem”;
 • No 11. līdz 12. maijam mācības jaunatnes darbiniekiem par digitālo prioritāti “Kritiskā domāšana un droša interneta vide”;
 • No 24. līdz 25. maijam brīvprātīgā darba mentoru mācības;
 • 25. maijā plkst. 15:00 – 16:30 cikla “Jaunieši nemiera laikos” ceturtais vebinārs “Kā jauniešiem veidot starpkultūru dialogu?”;
 • No 30. maija līdz 1. jūnijam “Erasmus+” stratēģiskās sadarbības projekta “Europe Goes Local” moduļu mācības pašvaldībām par darbu ar jaunatni lauku reģionos.

Jūnijā:

 • No 6. līdz 10. jūnijam starptautiskas mācības par “Erasmus+” iespējām starptautiska mēroga jaunatnes darbā;
 • 8. jūnijā vebinārs par brīvprātīgā darba organizēšanu tiešsaistē;
 • 29. jūnijā vebinārs par NEET jauniešu (nestrādā, nemācās un neapgūst arodu pie meistara) iesaisti brīvpātīgā darba aktivitātēs.

Plašāku informāciju par šiem pasākumiem un pieteikšanās kārtību pēc to izsludināšanas JSPA publicēs jaunatne.gov.lv un citos komunikācijas kanālos.

 

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Eiropas Savienība turpina iedrošināt jauniešus sniegt savu ieguldījumu zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes veidošanā. Par visām šogad plānotājām aktivitātēm, jauniešu iespējām mācīties un iesaistīties dažādos pasākumos Eiropā informāciju vienkopus var atrast Eiropas Jaunatnes gada portālā.

Papildus JSPA informē bijušos, esošos un potenciālos projektu īstenotājus (piemēram, jaunatnes darbiniekus, mācību vadītājus, jaunatnes organizāciju un arī plašāk izglītības un mācību nozarē darbojošās organizācijas), ka Eiropas Komisija veic pētījumu par SALTO Resursu centru efektivitāti un nozīmi. Pētījumā pastiprināta nozīme pievērsta programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” darbības aspektiem, tāpēc darbā ar jaunatni iesaistītos līdz 22. aprīlim aicinām aizpildīt aptauju (spied uz saiti šeit).

JSPA otrā ceturkšņa mācību kalendārs pieejams šeit (PDF).

Dalīties
Translate »