Februārī aicina izmantot daudzveidīgas iespējas jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2023. gada februārī jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem piedāvā daudzveidīgas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas: vebinārus, starptautiska un valsts mēroga mācības un seminārus, kā arī iespēju pieteikties izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam iniciatīvā “Kontakts”. Tāpat šis mēnesis ir intensīvs laiks projektu iesniedzējiem, kas vēl līdz 23. februārim var iesniegt ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumus, taču līdz 2. martam – pieteikumus projektu konkursā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

JSPA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 5. februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Tā tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību.

Sākot ar februāri komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 15.maijam, savukārt, projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā. Plašāka informācija un pieteikšanās: ej.uz/Kontakts2023. Plānoto mācību datumi skatāmi JSPA 2023. gada pirmā ceturkšņa pasākumu kalendārā.

Vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” otrais un trešais vebinārs

Atbalstot darba ar jaunatni attīstību, JSPA organizēs astoņu vebināru ciklu “Darbs ar jaunatni šodien un rīt”, kurā tiks sniegta noderīga informācija darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Vebināri norisināsies laikā no janvāra līdz maijam, katru otro trešdienu. Dalībai vebināros nepieciešams iepriekš reģistrēties.

Februārī norisināsies vebināru cikla otrais un trešais vebinārs. 8. februārī plkst. 10.30 – 12.00 notiks vebinārs “Iekļaujoša valoda”. Savukārt 22. februārī plkst. 10.30 – 12.00 notiks vebinārs “Liekam lietā līdzdalību!”.

Plašāka informācija par vebināru saturu un pieteikšanos tiem atrodama JSPA tīmekļa vietnē.

ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi

JSPA informē, ka līdz 23. februāra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika) organizācijām, pašvaldībām un to iestādēm, kā arī citiem interesentiem iespējams iesniegt projektu pieteikumus ES programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos. “Erasmus+” pieteikumus iespējams iesniegt jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jaunatnes līdzdalības, “DiscoverEU iekļaušanas” projektu veidos, kā arī, lai iegūtu “Erasmus+” akreditāciju ikgadējai dotācijai. Savukārt programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” – solidaritātes projektiem un brīvprātīgā darba projektu finansējuma pieprasījumam. Plašāka informācija par projektu iesniegšanu un pieejamo finansējumu pieejama JSPA tīmekļa vietnē.

Projektu konkurss jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā

Biedrībām un nodibinājumiem visu februāri, līdz pat 2. marta plkst. 23.59, iespējams iesniegt projekta pieteikumu atklātā projektu konkursā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”, kas tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros. Tā mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību.

Plašāka informācija, nolikums un citi aktuāli dokumenti pieejami tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā 2023”.

Starptautisku un valsts līmeņa mācību iespējas

Starptautisku iespēju interesenti aicināti pieteikties mācībām un semināram, kas notiks Lietuvā. Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un jaunatnes politikas veidotāji līdz 19. februārim aicināti pieteikties mācībām par darbu ar jaunatni vietējā mērogā. Tās notiks no 11. līdz 16. aprīlim Viļņā, Lietuvā. Pieteikšanās saite un plašāka informācija: ej.uz/macibasLT.

Tāpat programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo mentori, projektu koordinatori, cilvēki, kas koordinē brīvprātīgos un veicina viņu mācīšanās procesu, līdz 26. februārim aicināti pieteikties semināram par mentoringu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Tas norisināsies no 25. aprīļa līdz 29. aprīlim Viļņā, Lietuvā. Pieteikšanās saite un plašāka informācija: ej.uz/ESKseminarsLT.

Savukārt valsts mēroga mācību interesenti no 28. februāra līdz 2. martam aicināti piedalīties divās JSPA organizētās mācībās:

  1. Organizācijām, kas laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz 2023. gada februārim saņēmušas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi, būs iespēja piedalīties mācībās, lai pilnveidotu zināšanas jautājumos par kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem. Pieteikties mācībām iespējams līdz 14. februārim, aizpildot pieteikšanās anketu.
  2. Jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem iespēja piedalīties mācībās par cilvēktiesību jomu “Pieejas neiecietības izpausmes un naida runas izskaušanai”. Reģistrācija mācībām norisinās līdz 19. februārim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu.

Plašāka informācija par abu mācību saturu pieejama jaunatne.gov.lv tīmekļa vietnē.

Dalīties
Translate »