ES jaunatnes programmu 2022. gada pirmajā projektu konkursā iesniegti 116 pieteikumi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē par ES jaunatnes programmu 2022. gada 1. projektu konkursā (23.02.2022) iesniegtajiem projektu un pieteikumiem un ikgadējā finansējuma pieprasījumiem.

Programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības projektu konkursā:

  • Erasmus+ jaunatnes jomā iesniegti 9 ikgadējā finansējuma pieprasījumi;
  • Jauniešu apmaiņas projektiem iesniegti 40 projektu pieteikumi (pieprasītais finansējums 1 072 149,00 eiro);
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem iesniegti 15 pieteikumi (pieprasītais finansējums  443 956,00 eiro);
  • Jaunatnes līdzdalības projektiem iesniegti 5 pieteikumi (pieprasītais finansējums 143 103,00 eiro);
  • Kopā: 1 659 208,00 eiro.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā:

  • Iesniegti 27 Brīvprātīgā darba ikgadējā finansējuma pieprasījumi;
  • Solidaritātes projektiem iesniegti 20 pieteikumi (pieprasītais finansējums 106 526,00 eiro).
Dalīties
Translate »