ES jaunatnes programmu 2020. gada pirmajā projektu konkursā iesniegts rekordliels projektu pieteikumu skaits


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) šā gada pirmajā Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā saņēmusi rekordlielu pieteikumu skaitu – 193 idejas – starptautisku projektu īstenošanai jaunatnes jomā.

“Esam gandarīti, ka gan jaunieši, gan jaunatnes jomā strādājošie arvien vairāk vēlas izmantot ES programmu piedāvāto finansiālo atbalstu savu nacionālo un starptautisko ideju īstenošanai. Tas, ka pieteikumu skaits pieaug, liecina, ka jaunieši un jaunatnes darbinieki novērtē gūto starptautisko pieredzi. Paši veidojot un īstenojot projektus, dalībnieki attīsta kompetences un paplašina zināšanas, un vēlas to piedzīvot atkal un atkal,” norāda JSPA projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

No minētajiem 193 projektu pieteikumiem, 147 iesniegti programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, bet 46 – programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās: 1. Personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte), 2. Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā (inovāciju atbalstam un labās prakses apmaiņai) un 3. Atbalsts politikas reformai (jaunatnes dialoga projekti). Attiecīgi “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmā iesniegti 78 jauniešu apmaiņas projekti, 39 jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti, divos projektos jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitāte apvienota. Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai iesniegti 6 projekti, bet jaunatnes dialoga projektu kategorijā saņemts neierasti liels pieteikumu skaits – 22, kas sasniegts pateicoties sadarbībai ar Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu.

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu, noteikti trīs pamatvirzieni: brīvprātīgā darba projekti, darba un stažēšanās projekti un solidaritātes projekti. Programmas projektu konkursam pieteikti 23 solidaritātes projekti, 17 brīvprātīgā darba projekti un 6 darba projekti.

Pirmajā projektu konkursā varēja pieteikties līdz 11. februārim. Paredzēts, ka finansiālo atbalstu ieguvušie projekti tiks uzsākti laika posmā no šā gada maija līdz septembrim.

Kopumā šogad ir paredzēti trīs programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi, ar kopējo finansējumu vairāk nekā 4,5 miljoni eiro (“Erasmus+: Jaunatne darbībā” – 2 848 831,00 eiro un “Eiropas Solidaritātes korpuss” – 1 687 781,00 eiro). Nākamajos šā gada projektu konkursos pieteikumus varēs iesniegt līdz 30. aprīlim un 1. oktobrim. Konkursu gaitai var sekot JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Dalīties
Translate »