Dīdžeju skolā ar mūzikas palīdzību notiek starpkultūru dialogs

Projekta “Baltic DJ School” mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un jauniešu savstarpējo sapratni, rosināt dalībniekus un sabiedrību domāt par Eiropas nākotni caur mūziku kā galveno metodi, izmantojot radošu un inovatīvi potenciālu aktivitāti – mūzikas producēšanu.

Mūzikas radīšana ir komplekss process, kas no iesaistītajiem prasa sadarbību – sākot ar idejas izstrādi līdz pat gala produktam un tā publiskai prezentācijai.

Ideja par projektu tika radīta kopīgi ar partneri. Tai bija jābūt pietiekami vienkārši saprotamai, bet tajā pašā laikā progresīvai un virzītai uz nākotni, izaugsmi un attīstību. Prāta vētru ceļā nonācām pie idejas par nākotnes mūziku. Projekta partneri izvēlējāmies pēc vairākiem kopīgiem pasākumiem Tallinā un Tartu 2013. un 2014. gadā. Igaunijas partneriem ir 8 gadu pieredze multimediju un jauno dīdžeju apmācības jomā, vēlme veidot jaunas sadarbības, kā arī plašs zināšanu un pieredzes spektrs, kurā dalīties ar pārējiem projekta partneriem un dalībniekiem.

Projekts apvienoja Rīgas un Tallinas dīdžeju skolas, ar mērķi realizēt nopietnus sadarbības projektus tagad un nākotnē, tādējādi veidojot iespējām bagātāku platformu jauniešu iesaistei neformālās izglītības procesos caur mūziku.

Mūzika ir viena no spēcīgākajām komunikācijas formām, īpaši jauniešu vidū. Tā ir lielisks medijs, lai projekta rezultātu nodotu plašākai sabiedrībai. Nākotnes vīzija caur mūziku dod iespēju fantāzijai, loģiskai modelēšanai, tā rosina diskusijas, iedziļināšanos problēmās un faktos, prasa analīzi un liek aizdomāties par to, kur esam tagad un kur būsim pēc laika.

 

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Pārsteidza dalībnieku punktualitāte 10 dienu garumā, kā arī aizrautība ar uzdevumiem. Bieži vien vakaros nācās darba telpas atstāt vaļā dalībnieku brīvprātīgajām “jam” jeb mūzikas producēšanas sesijām un eksperimentiem ar skaņu. Projekta laikā starp jauniešiem izveidojās labs kontaktu tīkls – joprojām Igauņi brauc uz citiem pasākumiem Latvijā, bet Latvijas dalībnieki – uz Igauniju.

 

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Šīs bija viens no perfektākajiem līdz šim mūsu organizētajiem jauniešu apmaiņas projektiem. Tā bija pieredze komplektā ar labiem partneriem, tādēļ noteikti kopā ar igauņiem organizēsim vēl kādu projektu. Pēc apmaiņas Baltic DJ school vārds izskanēja līdz pat Horvātijai – esam atraduši jaunus partnerus arī tur, tādēļ ceram, ka šogad apstiprinās mūsu jauno apmaiņu ar Horvātiju.

 

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Mūsu organizācija ir ieguvusi pozitīvu publicitāti, lielāku atpazīstamību un kārtējo pieredzi, turklāt radošajā procesā jauktās grupās tika radīti 7 darbi – 3 DJ miksi un 4 autoru skaņdarbi, kas bez maksas pieejami internetā.

 

Projekta norises vieta: Rīga, Rīgas DJ skola.

Projektā iesaistītās valstis: Latvija, Igaunija.

Dalībnieku skaits: 20.

 

– Kristiāna Kalniņa, biedrības “Crystral” valdes locekle

Dalīties
Translate »