“Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana” | Valmieras Attīstības aģentūras “Erasmus+” projekta pieredzes stāsts

Foto no Annas Marijas Bērziņas privātā arhīva

Valmieras Attīstības aģentūra kopā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Ungārijas īsteno “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektu “Dažādība & iekļaušana: Kopīga prasmju stiprināšana”. Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp iesaistītajām organizācijām, daloties ar neformālās izglītības metodēm kā strādāt ar jauniešiem un palīdzēt tiem atrast savas stiprās puses un efektīvi pielietot tās, lai sasniegtu savus mērķus.

Covid-19 pandēmijas laiks vēl vairāk pastiprināja problēmas, ar ko ikdienā strādā jaunatnes darbinieki un ko risina “Erasmus+” programma. Neskaitāmās stundas, kas tika pavadītas pie datora ekrāna, ierobežotā socializēšanās un iesaistošu aktivitāšu trūkums radīja negatīvas sekas uz jauniešu attīstību un iesaisti. Šī situācija vēl vairāk aktualizēja neformālās izglītības nozīmi un to, cik svarīgi ir iesaistīt jauniešus ar tiem saistošām spēlēm un aktivitātēm, kā arī izmantot metodes, kas fokusējas uz jauniešu stiprajām pusēm. Mūsu īstenotais projekts bija piemērots tieši šī laika perioda vajadzībām.

Praktisks neformālās izglītības metožu rīks

Visvairāk mēs lepojamies ar projekta ietvaros izveidoto praktisko un viegli lietojamo neformālās izglītības metožu rīku, kas palīdz atrast atbildes uz jautājumiem:

  • Kādas neformālās izglītības aktivitātes izmantot darbā ar jaunatni?
  • Kāds enerdžaizeris varētu veicināt jauniešu iesaisti?
  • Kādas spēles varētu palīdzēt jauniešiem izprast to stiprās puses?
  • Kādu refleksijas metodi izvēlēties?

Foto no Annas Marijas Bērziņas privātā arhīva

Šo rīku var ērti paņemt līdzi uz pasākumiem, nometnēm un apmācībām, lai smeltos iedvesmu no tajā pieejamajām aktivitātēm, enerdžaizeriem un refleksijas metodēm. Tas ir piemērots gan jaunatnes darbiniekiem, gan skolotājiem un nometņu vadītājiem, gan arī citiem, kas strādā ar jauniešiem. Projekta laikā izveidotais neformālās izglītības metožu rīks pieejams latviešu, angļu, lietuviešu un ungāru valodā Valmieras attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.

Neskatoties uz visām grūtībām, projekts izdevās veiksmīgāk nekā sākotnēji plānots. Mūsu panākumu atslēga bija aktīvā komunikācija ar projekta partneriem, starptautiskās jaunatnes darbinieku apmācības un veiksmīgā sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm.

Valmieras Attīstības aģentūras un mūsu partneru vārdā vēlamies pateikt lielu paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par tās atbalstu projekta īstenošanas laikā, par ieteikumiem kā labāk pielāgot projekta aktivitātes un “Erasmus+” programmas atvērtību pārmaiņām.

Pieredzes stāsta autore: Anna Marija Bērziņa (Valmieras Attīstības aģentūra)

Dalīties
Translate »