Atvērta pieteikšanās “Erasmus+” sporta projektu balvai #BeInclusive

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka ir atvērta pieteikšanās programmas “Erasmus+” sporta projektu balvai #BeInclusive. Pieteikties aicinātas organizācijas un valsts iestādes, kas līdz šim Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras centralizētajos EK sporta projektos veiksmīgi izstrādājušas un īstenojušas sporta projektus, kuru mērķis ir iekļaušana. Projektam jābūt īstenotam ES dalībvalstīs vai programmā iesaistītajās trešās valstīs.

ES sporta projektu balvas #BeInclusive 2022 mērķis ir apbalvot un popularizēt labākos projektus, kas ar sporta palīdzību sekmīgi veicinājuši sociālo iekļaušanu. Projekti var ietvert nelabvēlīgā situācijā esošas, sociāli atstumtas vai maznodrošinātas grupas, piemēram, personas ar sarežģītu sociālo, ekonomisko vai izglītības stāvokli, personas ar invaliditāti, veselības problēmām, kultūras atšķirībām utt. Konkurss atbalstīs arī dzimumu līdztiesību un veicinās mieru, integrējot migrantus un bēgļus.

Balvas tiks pasniegtas trīs kategorijās:

Projekti, kas veicina sieviešu un meiteņu iespējas un līdzdalību sportā. Šajā kategorijā tiks godināti tie projekti, kas ar iedvesmojošu piemēru īsteno dzimumu līdztiesību.

Projekti, kuros sports tiek izmantots kā līdzeklis miera un Eiropas vērtību veicināšanai. Šajā kategorijā jo īpaši tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina bēgļu integrāciju, piemēram, saistībā ar karu Ukrainā.

Projekti, kas iedvesmo, sniedzot pozitīvus piemērus par iespēju paplašināšanu un paraugus no grupām ar ierobežotām iespējām, kas iesaistās un vada pārmaiņas.

 

Katrā kategorijā tiks izvēlēts uzvarētājs un finālisti (2. un 3. vieta), lai iedvesmotu citas organizācijas un indivīdus visā Eiropā. Tie tiks paziņoti un parādīti apbalvošanas ceremonijā, kur saņems arī balvas.

Pieteikumi līdz 2022. gada 29. septembra plkst. 18:00 (pēc vietējā laika) jāiesniedz tiešsaistē EK izpildaģentūras EACEA tīmekļa vietnē. Detalizēta informācija par sporta balvu, pieteikumu iesniegšana, to nosacījumi u.c. informācija ir pieejama Eiropas Komisijas sadaļā “Konkursi un finansēšanas iespējas”. Aicinām iepazīties arī ar konkursa noteikumiem.

Dalīties
Translate »