Apzinātā utopija

Pēdējā laikā arvien vairāk sanāk dzirdēt cilvēkus runājam par apzinātību (no angļu valodas ”mindfulness”) un to, cik svarīgi ir atrast veidu, kā ikdienā sazemēties un atbrīvoties no stresa. Tomēr ir pierādīts, ka patieso vērtību (tai skaitā labāks miegs, fiziskā un emocionālā labsajūta, prāta spēju uzlabošanās, mierpilns skatījums uz dzīvi, uzlabotas saskarsmes spējas) no meditācijas un citām apzinātības praksēm mēs iegūstam tikai tad, ja ar to nodarbojamies regulāri.

Saprotot šo vajadzību – rast iedvesmu un motivāciju pievērsties regulārai apzinātības praksei – biedrība ”Piedzīvojuma Gars” kopā ar partneriem no Rumānijas, Čehijas, Grieķijas un Spānijas pagājušā vasarā īstenoja jauniešu apmaiņas projektu ”I am Being” tieši ar šādu mērķi – izglītot jauniešus par apzinātības tēmu un veicināt regulāras prakses integrēšanu to ikdienā.

Mūsu kopradītā programma tika veidota tā, ka nedēļas laikā dalībniekiem bija iespēja individuāli saprast, ko ”apzinātība” nozīmē katram jaunietim, dalīties savā pieredzē un izmēģināt dažādas prakses (kustība, elpošana, meditācijas, būšana dabā, seno kultūru Medicine Wheel filozofija, rokdarbi, mākslas nodarbes, joga, u.c.), izvēlēties vienu un pārvērst to ikdienas rituālā, kā arī izmēģināt dažādu metožu efektivitāti izaicinošās situācijās jauniešu apmaiņas laikā.

Galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār šādu projektu radījām, ir rūpes par dabu un ticība, ka, jo apzinātāki mēs esam par savām sajūtām, ikdienas izvēlēm un to ietekmi uz citiem cilvēkiem un pasauli apkārt, jo labākus lēmumus mēs varēsim pieņemt lielāku mērķu vārdā – vides saudzēšanā, sociālajā iekļaušanā un citās jomās.

Izvērtēšanas anketās daži dalībnieki nosaukuši I am Being par ”paradīzi” un ”utopiju”. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka projekta laikā tie jutušies kā daļa no kaut kā svarīga, daļa no komūnas, kas pilnībā pieņem un atbalsta viens otru. I am Being esot bijusi vieta, kur ”būt sev pašam, atbrīvoties no prāta mūžīgās vēlmes kontrolēt, būt šeit un tagad, justies piederīgam, sajust dziļu piepildījuma un laimes sajūtu, būt tuvāk dabai un sajust dabu tuvāk sev”.

Lai radītu vidi, kas patiešām ir droša un iekļaujoša, programmā liela uzmanība tika pievērsta dažādiem ikdienas rituāliem, kas saveda grupu kopā, radīja stabilitātes sajūtu un ļāva atskatīties uz pieredzēto, katru dienu mācoties ko jaunu par projekta tēmu, vienam par otru un pašiem par sevi. Lai ne tikai runātu par rūpēm par dabu, bet to izdzīvotu, viss projektā (pārtika, tīrīšanas līdzekļi, materiāli) tika, cik vien iespējams, iegādāts pēc bezatkritumu dzīvesveida principiem – mēs samazinājām to, ko mums vajag; atkārtoti izmantojām vai kompostējām visu, ko varējām; izmetām pārstrādājamos atkritumos to, ko nevarējām. Rezultātā 8 dienu laikā 25 cilvēku grupa radīja tik vien kā 40 L atkritumu (ieskaitot dalībnieku līdzņemtos našķu iepakojumus un mežā atrasto).

Mēs ticam, ka šāda ”utopija” ir iespējama nākotnes realitāte, par ko pārliecinājāmies arī projekta turpinājumā pēc atgriešanās mājās. Kopā tika īstenotas vairāk nekā 10 vietējās aktivitātes, lai turpinātu I am Being risinātās tēmas arī  partnervalstīs. Mums ir vēl tāls ceļš priekšā ejams, lai Eiropas Sabiedrība kopumā redzētu apzinātības prakses kā normālu ikdienas sastāvdaļu, kas uzlabo indivīdu un sabiedrības labklājību, tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kas atvērtām rokām uzņēma jauniešus un viņu dalīšanos projektā piedzīvotajā. Ir jūtama pozitīvā ietekme, ko šādas sanākšanas, meditācijas, diskusijas, dalīšanās pieredzē un vienkāršas kopā būšanas spēj radīt. Ir skaidrs, ka tādas mūsu pasaulei tieši šobrīd ir ļoti vajadzīgas. Un šajā kustībā var iesaistīties ikviens.

Labs veids, kā sākt, ir iepazīties ar mūsu izmēģinātajām praksēm un pieredzes stāstiem Instagramā: https://www.instagram.com/mindfuljourneyslv/

Sagatavoja:
Projekta ”I am Being” koordinatore Rota

Dalīties
Translate »