Aicinām pieteikties mācībām par videi draudzīgu pieeju un vides ilgtspējas tematikas realizāciju jaunatnes jomas projektos

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina ekoskolu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus pieteikties trīs dienu mācībām par videi draudzīgu pieeju projektos un vides ilgtspējas tematikas projektu realizāciju jaunatnes jomas projektos. Mācības notiks klātienē no 2022. gada 6. līdz 8. decembrim – Siguldā.

Mācībām aicinātas pieteikties organizācijas (NVO, jauniešu centri, ekoskolas utml.), kurām ir interese realizēt jaunatnes jomas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus vides un ilgtspējas jomās, kā arī īstenot videi draudzīgu pieeju projektos un organizācijas ikdienas darbā.  Mācībās var piedalīties gan organizācijas, kurām jau ir pieredze minēto programmu projektu īstenošanā, gan tās, kurām pieredzes nav.

Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām ir viena no galvenajām programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātēm. Vides ilgtspējas veicināšana ir mūsu katra iespēja gādāt par to, lai nākamajām paaudzēm būtu tādas pašas vai vēl labākas iespējas nekā mums, tādēļ sabiedrībai kopumā ir svarīgi visās nozarēs veicināt izpratni un diskutēt par vides un klimata pārmaiņu problēmām, kā arī attīstīt kompetences dažādās ar ilgtspēju saistītās nozarēs.

Mācību laikā dalībnieki:

  • uzzinās par vides ilgtspējas jautājumiem un videi draudzīgu projektu izstrādes procesu;
  • pilnveidos zināšanas un izpratni par videi draudzīgas pieejas ieviešanu projektu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā;
  • dalīsies pieredzē un labās prakses piemēros par vides jautājumiem un to risināšanu, individuālā, organizācijas, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • veicinās motivāciju rīkoties videi draudzīgi un savas organizācijas projektu aktivitātēs iekļaut tēmas par vidi un ilgtspēju;
  • uzzinās par projektu veidiem un iespējām jauniešu un kopienas atbalstam programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.
  • veidos kontaktus ar citām organizācijām.

Par pieteikšanos mācībām

No vienas organizācijas aicinām pieteikties dalībniekus trīs cilvēku komandās – divi jaunieši (skolēni/studenti) + viena atbalsta persona* (pedagogs, izglītības iestādes interešu izglītības vadītājs, biedrības vadītājs/koordinators u.tml.). Lai piedalītos mācībās, katram dalībniekam līdz 2022. gada 25. novembrim (ieskaitot) jāizpilda pieteikuma anketa.

*Atbalsta personai jāpārstāv institūcija, no kuras piesakāties, kā arī jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu.

Rezultāti un mācību programma tiks paziņota visiem personīgi pēc 25. novembra, par to informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Mācības notiks trīs dienas, klātienē. Mācību laikā dalībniekiem būs gan iespēja noklausīties pieredzējušu ekspertu lekcijas un organizāciju pieredzes stāstus, gan  arī mācību vadītāju Staņislava Babina un Ilzes Jēčes vadībā ar neformālās izglītības metodēm apgūt zināšanas par vides tematiku jaunatnes jomas projektos un videi draudzīgu pieeju projektu īstenošanā.

Svarīgi!

Šīs ir bezmaksas mācības. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

Nākamais konkursa termiņš, kad varēs iesniegt jaunatnes jomas projektus programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, plānots 2023. gada februārī.

Papildu informācija:

JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinatore Agnese Čikule
agnese.cikule[at]jaunatne.gov.lv
Tālr: 67358061

Dalīties
Translate »