Aicinām pieteikties klātienes projektu darbnīcai par “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” projektiem

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Partnerības sadarbībai (Sadarbības partnerības un Maza mēroga partnerības) projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties klātienes 2-līmeņu projektu darbnīcai, kas norisināsies 14. – 16. decembrim un 25. – 27. janvārim.

Katrā mācību līmenī paredzēts fokusēties uz dažādiem mērķiem, lai veiksmīgi izprastu projektu veidu un izstrādātu savas idejas projekta pieteikumu.

1. līmeņa mācībās (14.-16.12.2022., Sigulda) paredzēts:

 • uzzināt par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
 • uzzināt, kas ir jaunatnes politika un neformālā izglītība projektu “Partnerības sadarbībai” kontekstā;
 • uzzināt par programmas “Erasmus+” Partnerības sadarbībai projektiem, un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
 • domāt par sava projekta ideju un iegūt atgriezenisko saiti par to, konsultējoties ar mācību vadītājiem un JSPA ekspertu;
 • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.

2. līmeņa mācībās (25.-27.01.2023., norises vieta pagaidām nav zināma) paredzēts:

 • definēt projekta idejas gala versiju un strādāt pie projekta pieteikuma detalizētas sagatavošanas;
 • gūt vērtīgus padomus un ieteikumus no mācību vadītājiem un JSPA eksperta projekta idejas detaļu izstrādē un pieteikuma rakstīšanā;
 • izstrādāt projekta pieteikumu tiktāl, lai pēc darbnīcas būtu iespējams to pabeigt individuāli un iesniegt 2023.gada februārī;
 • iegūt jaunus kontaktus un apmainīties ar pieredzi ar citu organizāciju pārstāvjiem.

Lai iegūtu pilnīgu ieskatu un izpratni par jaunatnes jomu un projektu “Partnerības sadarbībai” veidu, visi mācību dalībnieki ir aicināti piedalīties abos mācību līmeņos (1.līmeņa mācību dalībnieki automātiski tiks apstiprināti arī dalībai 2. līmeņa mācībās.).

Mācību laikā un pēc dalībniekiem tiks nodrošināts mentora atbalsts veiksmīgu, dalībnieku organizācijas vai pašvaldības vajadzībās balstītu mērķu sasniegšanai, atbilstoša projekta veida piemērošanai un neskaidru jautājumu projekta pieteikuma izstrādes procesā risināšanai.

Par “Erasmus+” 2. pamatdarbību “Partnerības sadarbībai” un projektu veidiem

Galvenais Partnerības sadarbībai projektu mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti. Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām un plānotās ietekmes, izdala divus projektu veidus – Sadarbības partnerības un Maza mēroga partnerības. Darbnīcā būs iespēja izvēlēties savam profilam un idejai atbilstošo projektu veidu un strādāt pie tā pieteikuma izstrādes. Vairāk informācijas par abiem projektu veidiem – programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Dalībnieku profils:

 • organizācijas ar vēlmi un iespēju sadarboties gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem;
 • pieredzējušas jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c.;
 • organizācijas, kas līdz šim nav startējušas JSPA izsludinātajos KA2 projektu konkursos.

Pieteikšanās process

Pieteikšanās 1.līmeņa mācībām līdz 30. novembrim, aizpildot pieteikuma anketuPieteikuma anketa uz 2.līmeņa mācībām tiks izsūtīta decembrī.

! Mācībām aicinām pieteikties dalībniekus, kuri sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, kā arī komandās pa 2 – 3 organizācijas/pašvaldības pārstāvjiem. Lūgums katram organizācijas pārstāvim aizpildīt pieteikuma anketu individuāli.

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 07. decembrim, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā nedēļu pirms mācībām.

Dalība mācībās ir bez maksas. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

Papildu informācija:

JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta
Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas
projektu koordinatore Kristīna Kļimoviča
kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv
Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »