Aicinām pieteikties klātienes mācībām par Sadarbības partnerības projektu veidošanu

Lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu Sadarbības partnerības projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties klātienes mācībām par KA2 Sadarbības partnerības projektu izstrādi. Pieteikšanās pagarināta līdz 14. jūlijam! Mācības paredzēts organizēt 2 līmeņos, attiecīgi aicinām ne tikai pieteikties uz mācību 1.līmeni, bet arī laicīgi jau ieplānot dalību 2. līmeņa mācībās.

 • 1. līmenis: 26.-27.07.2022.– klātienes mācības, kuru laikā tiks sniegta iespēja:
  • uzzināt par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to īstenošanu projektu aktivitātēs;
  • uzzināt, kas ir jaunatnes politika un neformālā izglītība Sadarbības partnerības projektu kontekstā;
  • uzzināt par programmas “Erasmus+” Sadarbības partnerības projektiem, un jaunajiem kvalitātes kritērijiem;
  • domāt par sava projekta ideju un iegūt atgriezenisko saiti par to, konsultējoties ar mācību vadītājiem un JSPA ekspertu;
  • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.
 • 2. līmenis: 2022.gada augusts – klātienes mācības, kuru laikā tiks strādāts jau pie konkrētas idejas projekta pieteikuma izstrādes mācību vadītāju un JSPA eksperta uzraudzībā, gatavojoties projekta pieteikuma iesniegšanai 2022. gada 4.oktobrī.

Galvenais Sadarbības partnerību mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus un uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

Sadarbības partnerības projektos programmā “Erasmus+” noteiktas vairākas prioritātes aktivitāšu plānošanā un īstenošanā gan veicinot digitālo aktivitāšu formātus, gan ieviešot videi draudzīgas un ilgtspējīgas pieejas, kā arī profesionālo prasmju pilnveide darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un organizāciju savstarpējās sadarbības, labās prakses apmaiņas un starpnozaru sadarbības stiprināšana, kas ir noteiktas kā nacionālā prioritāte.

Sadarbības partnerības projektiem ir vienkāršots finansējuma aprēķins. Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no trīs dotācijas summām: 120 000,00 euro, 250 000,00 euro vai 400 000,00 euro, un projektus iespējams īstenot 12-36 mēnešu laika periodā, iesaistot 3 organizācijas no 3 dažādām valstīm.

Sadarbības partnerībām  jaunatnes jomā projektu pieteikumus programmā “Erasmus+”  2022. gadā varēs iesniegt līdz 4.oktobrim. Plašāka informācija par sadarbības partnerības projektiem pieejama jaunatne.gov.lv sadaļā “Sadarbības partnerības projekti”.

Dalībnieku profils:

 • organizācijas ar lielu darba kapacitāti un iespēju sadarboties gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem;
 • pieredzējušas jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c.;
 • organizācijas, kas līdz šim nav startējušas Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinātajos KA2 projektu konkursos.

Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem.

Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 14.jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi līdz 19. jūlijam, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Mācības plānots organizēt klātienē atbilstoši “zaļā” drošības līmeņa pasākumu organizēšanas nosacījumiem un valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Precīza informācija par mācību norises formātu sekos ne vēlāk kā nedēļu pirms mācībām.

Lūgums katram organizācijas pārstāvim aizpildīt pieteikuma anketu individuāli.

 

Papildus informācija:

JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas

projektu koordinatore Kristīna Kļimoviča

kristina.klimovica@jaunatne.gov.lv

Tālr: 67356284

Dalīties
Translate »