Aicinām jaunatnes darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus un NVO piedalīties starptautiskā pētījumā par digitālo jaunatnes darbu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus un NVO piedalīties starptautiskā pētījumā par digitālo jaunatnes darbu, atbildot uz 6 jautājumiem aptaujas anketā. Tās aizpildīšana prasīs aptuveni 10 minūtes. Aptaujas rezultāti sniegs nozīmīgu ieguldījumu digitālā darba ar jaunatni situācijas apzināšanā un labās prakses piemēru identificēšanā Latvijā un Eiropā. Aptauja aizpildāma līdz 2022.gada 6.jūnijam.

Par pētījumu

JSPA sadarbībā ar 24 citām Erasmus+ programmas nacionālajām aģentūrām ir apvienojušās ilgtermiņa stratēģiskajā partnerībā par digitālo darbu ar jaunatni DigiSnac. Partnerības ietvaros ir plānots izstrādāt ziņojumus par situāciju digitālā jaunatnes darba jomā iesaistītajās valstīs, lai izzinātu jaunatnes darbinieku pieredzi un metodes, izmantojot digitālos rīkus ikdienas darbā, kā arī identificētu labās prakses piemērus Eiropas līmenī.

Pētījumam kopumā ir 3 daļas:

  1. aptauja tiešsaistē, ar kuras palīdzību ievāksim datus no visas Latvijas;
  2. aptaujas rezultātu apkopošana, pēc kuras veiksim padziļinātas intervijas ar 5–10 labās prakses piemēriem digitālajā darbā ar jaunatni, tādēļ lūdzam atstāt arī savus kontaktus turpmākai saziņai;
  3. aptaujas rezultāti un labās prakses piemēri tiks apkopoti un iekļauti Eiropas pētījuma gala ziņojumā.

JSPA novērtēs Jūsu ieguldījumu darbā ar jaunatni un priecāsies par palīdzību šī pētījuma tapšanā!

Pētījumu veic Sintija Lase un Aiva Staņēviča Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzdevumā.

Dalīties
Translate »