Aicina pieteikties mācībām par vides ilgtspēju projektos

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina vides un jaunatnes organizācijas (biedrības, NVO), kā arī ekoskolu un jauniešu centru pārstāvjus pieteikties divu dienu mācībām par videi draudzīgu pieeju projektos un vides ilgtspējas tematikas projektu realizāciju jaunatnes jomas projektos. Mācības notiks 5. un 6. decembrī – Rīgā, “Monika Centrum Hotel” telpās. Pieteikšanās iespējama līdz 21. novembrim (ieskaitot).

Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām ir viena no galvenajām programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātēm. Vides ilgtspējas veicināšana ir mūsu katra iespēja gādāt par to, lai nākamajām paaudzēm būtu tādas pašas vai vēl labākas iespējas nekā mums, tādēļ sabiedrībai kopumā ir svarīgi visās nozarēs veicināt izpratni un diskutēt par vides un klimata pārmaiņu problēmām, kā arī attīstīt kompetences dažādās ar ilgtspēju saistītās nozarēs.

Mācību laikā dalībnieki:

  • uzzinās par vides ilgtspējas jautājumiem un videi draudzīgu projektu izstrādes procesu;
  • pilnveidos kompetences projektu plānotajās aktivitātēs izmantot videi draudzīgu pieeju;
  • piedalīsies diskusijās par vides jautājumiem un to, ko mēs katrs varam darīt individuālā, organizācijas vai valsts līmenī;
  • iegūs motivāciju rīkoties videi draudzīgi un savu organizāciju projektu aktivitātēs iekļaut tēmas par vidi un ilgtspēju;
  • uzzinās par projektu veidiem jauniešu un kopienas atbalstam programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī pieejamo finansējumu;
  • veidos kontaktus ar citām organizācijām.

Pieteikšanās

Mācībām aicinātas pieteikties vides un jaunatnes organizācijas, ekoskolas un jauniešu centrus, kuriem ir interese un vēlme realizēt jaunatnes jomas programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus vides un ilgtspējas jomās, kā arī īstenot videi draudzīgu pieeju projektos un organizācijas ikdienas darbā. Mācībās var piedalīties gan organizācijas, kurām jau ir pieredze minēto programmu projektu īstenošanā, gan tās, kurām pieredzes nav.

Mācībās aicinām pieteikties:

  • Ekoskolām vai jauniešu centriem – komandas divu/trīs cilvēku sastāvā – viens vai divi jaunieši (skolēni/studenti) + viena atbalsta persona* (pedagogs, izglītības iestādes interešu izglītības vadītājs, biedrības vadītājs/koordinators u.tml.).
  • Vides vai jaunatnes organizācijām – dažādu profila dalībnieku sastāva komanda – divu/trīs** cilvēku sastāvā (projektu koordinatori, projektu vadītāji, jaunatnes darbinieki, jaunieši utml.).

*Atbalsta personai jāpārstāv institūcija, no kuras piesakāties, kā arī jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu.

** Vides organizāciju var pārstāvēt arī viens dalībnieks, ja organizācijas specifikācijas dēļ nav iespējams veidot komandu.

 

Lai piedalītos mācībās, katram dalībniekam līdz 2023. gada 21. novembrim (ieskaitot) jāizpilda sava pieteikuma anketa.

Rezultāti un mācību programma tiks paziņoti visiem personīgi pēc 21. novembra, par to informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Svarīgi!

Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu uz/no mācību norises vietu.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Lindu Josti-Sidorovu (e-pasts: linda.joste-sidorova@jaunatne.gov.lv, t. 67356255)

 

Informējam, ka šī pasākuma laikā ir iespējama fotografēšana un filmēšana, kā arī audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi JSPA, aicinām ieskatīties tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.

Dalīties
Translate »