Aicina pieteikties mācībām “Iekļaujošu projektu darbnīca”

Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu jaunatnes jomas projektos, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus līdz 14. augustam pieteikties mācībām “Iekļaujošu projektu darbnīca”. Tās norisināsies no 23. līdz 25. augustam klātienē Pierīgā.

Mācībās plānots stiprināt organizāciju prasmes un zināšanas veidot iekļaujošu projektu pieteikumus Eiropas Savienības programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – ES programmas). Dalībniekiem pēc mācībām būs pieejams mentorings projektu izstrādei un iesniegšanai.

Mācībās, akcentējot iekļaušanu, tiks apskatīti tādi ES programmu jaunatnes jomas projekti kā:

 • jauniešu apmaiņas projekti;
 • brīvprātīgā darba projekti;
 • solidaritātes projekti;
 • jaunatnes līdzdalības projekti.

Mācību mērķi ir:

 • veicināt iekļaušanu un jauniešu ar ierobežotām iespējām dalību ES programmās;
 • vairot dalībnieku motivāciju un izpratni par ES prioritātēm jaunatnes jomā un projektu veidiem, būtību, mērķiem un galvenajiem ieguvumiem;
 • veicināt dalībnieku izpratni par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu un Youthpass.

Trīs dienu laikā mācību dalībniekiem būs iespēja:

 • iepazīt ES programmu būtību, prioritātes;
 • izzināt iekļaujošu projektu būtību un nozīmīgumu;
 • izvērtēt projektu ciklu;
 • iepazīt dažādu ES programmu projektu veidu iespējas un priekšrocības;
 • aplūkot projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumus, akcentējot iekļaušanas aspektu.

Pieteikšanās mācībām

Mācībās aicinām piedalīties pa pāriem – vienam organizācijas pārstāvim un vienam jaunietim. Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekam jāpiedalās visas mācību dienās!

Pieteikšanās mācībām iespējama līdz 14. augustam, aizpildot anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Konkrēta mācību norises vieta Pierīgā tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem.

Plašāka informācija

Plašāka informācija par ES programmu projektu veidiem pieejama JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Visi projekti jauniešiem”.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Katrīnu Vītolu (tālr.: +371 67358066, e-pasts: katrina.vitola@jaunatne.gov.lv)

Dalīties
Translate »