Aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par programmu “Erasmus+”

Informējam, ka Eiropas Komisija (EK) aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par programmu “Erasmus+”, aizpildot tiešsaistes anketu. Apspriešana notiks 12 nedēļas un ilgs līdz 2023. gada 8. decembrim. Tā pieejama EK tīmekļvietnē visās 24 Eiropas Savienības valodās, tai skaitā latviešu valodā.

Par sabiedrisko apspriešanu

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot informāciju,  zināšanas un viedokļus  par ES programmu “Erasmus+” jaunatnes, izglītības, mācību un sporta jomās no visām ieinteresētajām personām, lai panāktu uz pierādījumiem balstītu un novērtētu vērtējumu par to, cik labi programma ir darbojusies līdz šim.

Tā sniegs arī noderīgu ieskatu par iekļaušanas pasākumu īstenošanu, progresu un centīsies iegūt iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokli par programmas noturību, sabiedrības ieguldījumu, kā arī ieteikumus par programmas “Erasmus+” nākotni.

Mērķauditorija

Sabiediskajā apspriešanā aicinātas piedalītes gan galvenās ieinteresētās personas, gan arī citi interesenti, bet jo īpaši:

  • programmas asociēto valstu iestādes;
  • valstu aģentūras, kas atbild par programmas īstenošanu šajās valstīs;
  • starptautiskas organizācijas, kas sadarbojas ar programmām, piemēram, Eiropas Padome, UNESCO;
  • starptautiskas, valsts, reģionālas un vietējas pašvaldību struktūras un citas publiskas iestādes vai organizācijas;
  • nozaru vai ieinteresēto personu organizācijas un tīklii augstākās izglītības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un jaunatnes, mācību, sporta jomā;
  • nevalstiskas organizācijas;
  • programmas pašreizējie vai bijušie individuālie dalībnieki;
  • citas attiecīgas struktūras vai pilsoņi.

Kāpēc šāda apspriešana tiek veikta?

Pamatojoties uz 2022. gadā veikto aicinājumu sniegt ieteikumus, šī sabiedriskā apspriešana tiks izmantota, lai novērtētu programmas “Erasmus+” vispārējo sniegumu, pamatojoties uz pieciem kritērijiem (efektivitāte, lietderība, atbilstība, nozīmīgums, ES pievienotā vērtība). Paralēli tam EK veiks citas mērķtiecīgas konsultācijas un datu vākšanas pasākumus, piemēram, aptaujas, intervijas un datu analīzi.

Plašāka informācija, kā arī apspriešanas rezultāti būs pieejami EK tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »