34 jaunieši no Latvijas un Spānijas apzina svarīgās dzīves vērtības

Kas ir vērtības mums apkārt? Kādas vērtības mums piedāvā sabiedrība? Kāda ir mūsu katra vērtība? Kas veido mūsu vērtības? Kā tās mainās, kā maināmies mēs paši mainoties mūsu vērtībām? Šie un līdzīgi jautājumi aicināja kopā 34 jauniešus vecumā no 14 līdz 20 gadiem no Latvijas un Spānijas, kuri tikās, lai gūtu atbildes, iepazītu sevi, apzinātu savas vērtības, izzinātu kultūru, mācītos būt kopā, domāt, diskutēt, iedziļināties, pieņemt atšķirīgu viedokli, vērtēt un pārvērtēt.

Iespēju šiem jauniešiem deva pašu kopīgi ar biedrību Tradicionālās kultūras iniciatīvu centra „KasTe” un Proyecto Kieu atbalstu izstrādātais jauniešu apmaiņas projekts „Valid value”, kas tika īstenots programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta galvenais notikums – jauniešu apmaiņa 10 dienu garumā

Tā norisinājās Amatas novada Sērmūkšos, un bija nopietns mācīšanās izaicinājums visiem projekta dalībniekiem. Dzīvošana kopā, saimniecisko jautājumu risināšana, kompromisu rašana starp atšķirīgiem darba tempiem, atšķirīgiem dienas ritmiem, atšķirīgu komunikācijas veidu un intensitāti, spēja sadzīvot, risināt problēmas un konfliktus, izprast otra rīcību, domas, prasme sazināties pat tad, ja ir valodas barjera, prasme nenosodīt un pieņemt citādu uzvedību, prasme vienoties par kopīgu kārtību un noteikumiem, paļauties, uzņemties atbildību, nedarīt lietas citu vietā un negaidīt, kad kāds izdarīs tavā vietā – bija lietas, ko jaunieši sevī varēja attīstīt ikdienas komunikācijā un dzīvojot kopā.

Savukārt aktivitāšu laikā jaunieši mācījās – pārvarēt sevi, runāt citu priekšā, izteikt savu viedokli, uzklausīt citus, rast radošus risinājumus, plānot un vadīt savas aktivitātes, lūgt palīdzību, uzklausīt ieteikumus un kritiku.

Viena no svarīgām lietām, kas ietekmē vērtību izpratni, ir daba un vide ap mums. Tāpēc jauniešu apmaiņas dalībnieki devās gandrīz 24 h piedzīvojumā dabā. Pārgājienā ar teltīm, ēdiena gatavošanu ugunskurā, cīņu par izdzīvošanu no odu kodumiem, dabas baudīšanu  un diskusijām, par to cik atšķirīga ir vide, daba, mūsu saskare ar dabu Latvijā un Spānijā, jaunieši mācījās, cik lielu vērtību tai piešķiram ikdienā, cik par to zinām, ko mums tā nozīmē un cik atšķirīgi vai  līdzīgi mēs skatāmies uz vides problēmām.

Jaunieši nosauc vērtības, kas pašiem svarīgas

Pēc vērtībām, ko mums piedāvā sabiedrība, jaunieši paši izvirzīja savas vērtības, par ko runāt, kurās iedziļināties sociālās gleznošanas laikā – ģimene, cieņa, godīgums, brīvība, pieņemšana. Šīs aktivitātes laikā grupai bija iespēja iedziļināties, sarunāties par vērtībām bez vārdiem – izmantojot krāsas, tēlus, simbolus, veidojot kopīgas gleznas un pēc katras sesijas daloties ar sajūtām, atklājumiem par grupu un par vērtību.

Tā, kā apmaiņa nebija viegla un no jauniešiem prasīja ļoti lielu iedziļināšanos un koncentrēšanos uz lietām, par ko ikdienā nav pierasts domāt, jauniešu apmaiņā viesojās iedvesmas persona – Reinis Jaunais, kas dalījās ar savām vērtībām un savu mūziku.

Jauniešu iespaidi pēc projekta

„Valid value. Šie vārdi, šķiet, precīzi raksturo projekta mērķi, būtību un to, kādu nospiedumu tas atstās manā turpmākajā esmē. Nebija vienkārši. Domāju, katram dalībniekam šis bija izaicinājums. Ikdienā nenākas pamatīgi ielūkoties savā patiesajā būtībā, savas apziņas un/vai zemapziņas vērtību traukā, nenākas arī daļu tā balsī izteikt citiem. Mācījos cienīt, pieņemt, saprast, uzklausīt, uzticēties. Guvu atbalstu, prieku, jaunas draudzības, domubiedrus, vērtīgu pieredzi un plašāku izpratni par savām uz citu vērtībām.”

„Šī apmaiņa man lika saprast, ka visi cilvēki ir atšķirīgi. Un visiem cilvēkiem ir savas vērtības. Šī apmaiņa man lika saredzēt citu vērtības un savām vērtībām. Es jutos lieliski, jo visi bija ļoti saprotoši.”

„Domāju, ka projekta tēma bija ļoti svarīga, jo ir taču jāizprot arī iekšējais Es, lai saprastu citus. Vērtības ir nozīmīga mūsu personalitātes daļa, kas gan palīdz, gan bojā dzīvi un man prieks, ka mums bija iespēja ielūkoties sevī un apdomāt to visu. Gribu arī pateikt paldies par foršajiem viesiem, kas vadīja terapijas un metodes, kā arī mūziķi, kurš skaņā ieliek visu, ko var, un vēl vairāk.”

„Projekta laikā es iemācījos domāt un skatīties uz lietām no cita skatupunkta, sapratu ka var darīt lietas arī ārpus rāmjiem, un tas ir labi. Projekta laikā apsvēru savas dzīves vērtības , kādas tās man ir bijušas un kādas tās ir tagad. Šo 10 dienu laikā uztrenēju savas koncentrēšanas spējas un nervu noturību.”

Dalīties
Translate »