Tiešsaistes kurss: Atbalsts Solidaritātes korpusā

Lai izpētītu, kā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus padarīt par efektīvu iekļaušanas instrumentu, no 2021. gada 25. – 29. janvārim Spānijas Nacionālā aģentūra organizē tiešsaistes mācības, kas vērstas uz to, lai Eiropas solidaritātes projektos piedalītos jaunieši ar funkcionālu un garīgu daudzveidību. Lai pieteiktu savu dalību mācībās, līdz 2021. gada 3. janvārim nepieciešams reģistrēties SALTO-Youth centra tīmekļa vietnē.

Mācību mērķis ir sniegt metodisku un praktisku informāciju organizācijām, kuras īsteno “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, īpaši iekļaujošus projektus, veicinot to spēju radīt daudzveidīgākus iekļaujošus projektus.

Mācību kursa uzdevumi ir:

– mazināt šķēršļus organizācijām pieteikties un īstenot solidaritātes projektus, nosūtot un uzņemot jauniešus ar ierobežotām iespējām;

– nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem solidaritātes projektiem un izpētīt iekļaušanas jēdzienu. Izstrādāt kopēju sistēmu tam, ko mēs saprotam ar iekļaušanu un ko ar to saprot programma;

– pārdomāt problēmas, kas saistītas ar iekļaušanu un dažādību solidaritātes projektos, un ģenerēt idejas, kā tās pārvarēt;

– apmainīties ar idejām un paraugpraksi saistībā ar iekļaušanas projektiem un izstrādāt jaunas idejas un projektus;

– uzzināt, kā veidot solidaritātes projektus sasaistot tos ar citām iniciatīvām vai veidojot sadarbību ar citām nozarēm (starpnozaru pieeja), kas nāktu par labu jauniešiem ar ierobežotām iespējām;

– veicināt jauniešu ar funkcionālu un garīgu daudzveidību līdzdalību solidaritātes projektos;

– sniegt organizācijām ar pieredzi programmā iespēju uzzināt vairāk par to, kā īstenot projektus ar jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas;

Šeit pieejama detalizēta tiešsaistes mācību programma.


Papildu informācija:

Laura Reisele
Projektu koordinatore
laura.reisele@jaunatne.gov.lv
Tel. 67358061

Dalīties
Translate »