Sākusies programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” ar 1,2 miljons eiro budžetu šī gada projektu pieteikumiem


Uzsākot jaunu Eiropas Savienības (ES) programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas 2021. – 2027. gada plānošanas periodu, Eiropas Komisija izsludina pirmo no 2021. gada diviem programmas projektu konkursiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas u.c., kas vēlas īstenot solidaritātes un brīvprātīgā darba projektus līdz 28. maija, plkst. 13:00, iesniegt savus projektu pieteikumus. Pirmā projektu konkursa finansējums ir teju miljons, bet kopējais 2021. gada budžets – vairāk nekā 1,2 miljonu eiro. Lai sniegtu plašāku informāciju par programmas iespējām un nosacījumiem, 20. aprīlī plkst. 14:00 un 16:00 platformā Zoom notiks informatīvi tiešsaistes pasākumi, bet 12., 13., un 15. maijā – solidaritātes projektu darbnīca jauniešiem, kuri vēlas īstenot savas projektu idejas.

Solidaritātes projektu īstenotājiem Latvijā šogad būs iespēja piedalīties divos programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos, bet brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem – vienā, apgūstot 1 282 837.00 eiro lielu finansējumu, no kuriem 934 441.50 eiro būs pieejami pirmajā konkursā. Solidaritātes projektu pieteikumus konkursam var iesniegt Latvijā reģistrētas juridiskas personas (NVO, uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes), kā arī neformālās jauniešu grupas u.c., kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā. Savukārt uz brīvprātīgā darba projektu finansējumu var pretendēt organizācijas, kas saņēmušas programmas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai un tādējādi ir tiesīgas uzņemt un nosūtīt jauniešus brīvprātīgā darba projektos. Organizācijas projektos var iesaistīties gan kā vadošā projekta īstenotāja, gan – partnerorganizācija. Projektu konkursa pieteikumi ir iesniedzami līdz 28. maija, plkst. 13:00, pēc vietējā laika Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē “Open calls – Youth”.

“Jaunā “Eiropas Solidaritātes korpuss” programma sniedz iespēju jauniešiem un organizācijām apliecināt savu solidaritāti, risinot vietējai kopienai nozīmīgus izaicinājumus, veicot uzlabojumus un sniedzot atbalstu tiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Apliecināt savu solidaritāti jaunieši var iesaistoties brīvprātīgajā darbā, bet organizācijas – īstenojot solidaritātes projektus. Jaunajā programma periodā īpašs uzsvars tiks likts uz ieguldījumu veselības un vides jomā, tāpat būs iespējams piedalīties ES brīvprātīgo palīdzības humanitārajos projektos ne tikai Eiropā, bet tālu aiz tās robežām. Turklāt iespēja iesaistīties solidaritātes aktivitātēs no nākamā gada būs iespējama vēl lielākam jauniešu skaitam, jo humānās palīdzības aktivitātēs varēs piedalīties līdz 35 gadiem. Organizācijām, kas īstenos solidaritātes aktivitātes būs pieejams ekspertu atbalsts un palīdzība kapacitātes stiprināšanai,” norāda JSPA direktore Daina Sproģe.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī dalību demokrātiskajā dzīvē. Tāpat nozīmīga būs arī veselības veicināšana, profilakse un atbalsts veselības jomā.

Programmas ietvaros jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem var iesaistīties solidaritātes aktivitātēs – brīvprātīgajā darbā un solidaritātes projektos. Pirmo reizi, balstoties uz ES palīdzības brīvprātīgo iepriekšējo pieredzi, no nākamā gada programma ļaus jauniešiem vecumā līdz 35 gadiem brīvprātīgi strādāt humānās palīdzības aktivitātēs visā pasaulē.

Lai sniegtu plašāku informāciju par programmas iespējām un projektu iesniegšanas nosacījumiem, 20. aprīlī notiks informatīvi programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2021-2027) pasākumi platformā Zoom:

  • 14:00 – Programmas atklāšanas pasākums un informācija par solidaritātes projektiem (iepriekšēja reģistrācija dalībai: https://ej.uz/ESKsolidaritate)
  • plkst. 16:00 – Informatīvs pasākums par kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem (iepriekšēja reģistrācija dalībai: https://ej.uz/ESKbrivpratigais)

12., 13., 15. maijā notiks tiešsaistes projektu darbnīca par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektiem. Darbnīcai var pieteikties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuriem ir ideja projektam, kas būtu aktuāls sabiedrībai, kopienai vai citiem jauniešiem un vēlme savu ideju īstenot. Interesenti ir aicināti līdz 6. maijam pieteikt dalību mācībām, aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.gle/NnMZDcPPwoSpnhnY6.

Kopš “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas atklāšanas 2018. gadā, Latvijā ir īstenoti 209 projekti, kuros iesaistījušies 1106 dalībnieki. Programmai visā Eiropā līdz šim pievienojušies 320 980 jauniešu, un savas aktivitātes uzsākuši aptuveni 50 000 dalībnieku.

Programma, kuras budžets 2021. – 2027. gadam ir 1,009 miljardi eiro, palīdzēs vismaz 270 000 jauniešu risināt sabiedrības un humānās palīdzības problēmas, izmantojot brīvprātīgo darbu vai veidojot savus solidaritātes projektus.

Plašāka informācija par jauno “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama: www.jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/eiropas-solidaritates-korpuss/. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Dalīties
Translate »