Notikusi pieredzes apmaiņas vizīte piecās Rīgas organizācijās par “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektiem

Kā brīvprātīgā darba projektos izpaužās dažādība un iekļaušana? Kā organizācija, kas īsteno brīvprātīgā darba projektus, var atbalstīt brīvprātīgos no ārvalstīm? Kādu atbalstu organizācijas var saņemt no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”, lai praktiski nodrošinātu to jauniešu iesaisti, kuri saskarās ar kādiem šķēršļiem vai grūtībām? Šādi un citi līdzīgi jautājumi izskan gan no tām organizācijām, kas vēl tikai interesējas par iespēju pie sevis uzņemt brīvprātīgo no ārvalstīm, gan no tādām, kas jau īsteno brīvprātīgā darba projektus. Tieši tādēļ, turpinot 2023. gadā iesākto pieredzes apmaiņas vizīšu sēriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2024. gadā organizēja pieredzes apmaiņas vizīti, kas bija saistīta ar iekļaušanas un dažādības tēmu.

17. un 18. maijā ikvienam interesentam bija iespēja paviesoties piecās Latvijas organizācijās Rīgā, kas īsteno programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektus, un satikt ārvalstu jauniešus. Uz JSPA aicinājumu dalīties ar savu pieredzes stāstu šoreiz atsaucās biedrības “Young Folks LV”, “3D friends”, “Active Rainbow” un “Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte””, kā arī nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds”. Katrai organizācijai ir savs darbības virziens un sava unikālā pieeja, kā sniegt atbalstu saviem brīvprātgajiem, tostarp jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Piedāvājam nelielu ieskatu tajā dažādībā, ar kuru vizītes dalībnieki varēja saskarties un izzināt.

Vizīte biedrībā “Young Folks LV”

Ar biedrības stāstu dalījās tās dibinātājs Aleksandrs Morozovs, kurš kopā ar vēl 70 citiem domubiedriem iesaista četras vecumgrupas – “YF kids” (7-11 gadi), “YF teens” (12-15 gadi), “Youngsters” (16-25 gadi) un “Forever Young” (25+ gadi). Izveidotā vide kopš biedrības pirmsākumiem 2014. gadā devusi iespēju darboties 20 dažādiem interešu klubiem un kopienām, kuros iesaistās ap 500 cilvēku.

Drīz pēc 2022. gada 24. februāra Krievijas iebrukuma Ukrainā, biedrība pie sevis programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projekta dalībnieku statusā uzņēma jauniešus no Ukrainas. Biedrība saklausīja brīvprātīgo vēlmi palīdzēt citiem Ukrainas iedzīvotājiem un kopā ar “Young Folks LV” biedriem operatīvi izveidoja Palīdzības punktu bēgļiem Rīgas starpptautiskajā autoostā, bet 2022. gada novembrī – Rīgas Centrāltirgū apģērbu bezmaksas izdales punktu. Plašāka informācija: https://youngfolks.lv/helpukraine-lv, kā arī pieredzes stāsta video, kas pieejams JSPA Youtube kanālā.

Pēc viesošanās šajā biedrībā, vizītes dalībnieki dalījās ar to, ka:

  • ieguva informāciju par nianesēm, uzņemot brīvprātīgos no Ukrainas;
  • priekš sevis atklāja, ka meklēt brīvprātīgos var arī caur vietējām minoritāšu kopienām;
  • redzēja dažādas idejas tam, ko nevalstiskā organizācija var darīt, lai iegūtu finanšu līdzekļus savas darbības nodrošināšanai.

Vizīte biedrībā “3D friends”

Veronika Saulīte – viena no trim biedrības dibinātājām – pastāstīja par to, kā reiz radusies ideja sākt veidot tādas aktivitātes, kurās var satikties gan dzirdīgi, gan nedzirdīgi cilvēki. Tā biedrība, kas izveidota 2020. gadā, 2022.-2024. gadā īstenoja programmas “Erasmus+” sadarbības partnerības projektu “Art of Silence”, kura ietvaros tapa “Iekļaujošā teātra rokasgrāmata”. 2023. gadā biedrība uzsāka programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projekta “Zīmju draugi” īstenošanu, kura ietvaros dot iespēju ikvienam mācīties latviešu zīmju valodu. Projekta ietvaros veidotie video tiek publicēti biedrības Instagram profilā – https://www.instagram.com/3dfriendslv/ – sadaļā “Zīmju draugi”. Tāpat aicinām ieskatīties biedrības pieredzes stāsta video par solidaritātes projektu “Think, Feel, Act”, kas pieejams JSPA Youtube kanālā.

Šīs vizītes laikā saņemam atgādinājumu par to, ka Latvijā valsts valoda ir ne tikai latviešu valoda, bet arī latviešu zīmju valoda, un tādēļ ikviens no mums tiek aicināts mācīties sazināties arī zīmju valodā, veidojot iekļaujošu sabiedrību.

Abas ārvalstu brīvprātīgās sava brīvprātīgā darba projekta ietvaros apgūst latviešu valodu un latviešu zīmju valodu. Veronika aicināja būt iekļaujošiem, daloties ar praktiskiem padomiem, piemēram – nodrošināt, ka visi grupas pārstāvji komunicējot viens otru labi redz, izmantot tehnoloģijas un vizuālus palīglīdzekļus vai rakstiskā komunikācijā izmantot īsus kodolīgus teikumus, kas padara tekstu viegli uztveramu.

Vizītes dalībnieki atklāja, ka pateicoties iespējai satikt biedrības pārstāvi un brīvprātīgo:

  • labāk apzinājās izacinājumus ar kuriem saskaras cilvēki ar dzirdes traucējumiem;
  • ieguva praktisku informāciju par nedzirdīgo cilvēku iesaistīšanu aktivitātēs un to, kāds atbalsts ir vajadzīgs, kā arī to, no kā jāizvairās organizējot dažādus pasākumus.

Vizīte biedrībā “Active Rainbow”

Šajā biedrībā vīzītes dalībniekus sagaidīja un ar saviem stāstiem dalījās biedrības dibinātājas – Cathy Manousaki un Anastasija Laizāne –, kā arī “Active Rainbow” komanda. Tikāmies “LGBT House Riga” – vietā, kurā parasti notiek visi priekšdarbi, kas saistīti ar Rīgas un Baltijas praidu, un kurā ir šobrīd vienīgā un plašākā bibliotēka, kas saistīta ar kvīriem. Noderīgi materiāli par kvīru kopienu ir pieejami arī biedrības tīmekļvietnē: https://activerainbow.com/resources/.

Šeit no visiem runātājiem saklausījām to, kas praktiski tiek darīts dažādos projekta posmos – gan pirms aktivitātes, gan tās laikā – lai radītu drošu un cieņpilnu vidi, kā arī rūpētos par ikvienu komandas biedru. Lai veicinātu iekļaušanu, biedrības pārstāvji aicina neveikt pieņēmumus, balstoties pēc izskata, bet gan pajautāt, piemēram, par ērtāko uzrunas formu vai veicamo uzdevumu, nevadoties pēc steriotipiem. Anastasija uzsvēra, ka patiesa iekļaušana sākas radot vidi, kurā katrs dalībnieks primāri tiek skatīts kā cilvēks, apzinot viņa vajadzības, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas līdzdarboties.

Pēc viešošanās šajā biedrībā, vizītes dalībnieki atzina, ka:

  • “Sajutos, ka neesam Latvijā! Prieks ko dara šī organizācija, lieliski, ka piedāvā psihologa atbalstu brīvprātīgajiem.”;
  • saklausīja ļoti pieņemošu un atbalstošu attieksmi ne tikai pret ārvalstu brīvprātīgajiem, bet arī pret vietējiem jauniešiem.

Vizīte nodibinājumā “Baltijas Reģionālais fonds”

Sestdienā jauniešu centrā “Bambuss” uzņēma brīvprātīgā darba projektu koordinatore Laura Anspuka un viņas komanda. Laura atklāja, ka nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” (BRF) darbojas ne tikai pie viņiem, bet arī partnerorganizācijās – Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienībās, Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” un biedrībā “Piedzīvojuma Gars”.

Katru gadu BRF dod iespēju septiņiem jauniešiem kļūt par brīvprātīgajiem kādā no šīm Rīgas organizācijām. Nodibinājums rūpējas par to, lai šie brīvprātīgie saņemtu visu nepieciešamo dzīvošanai un aktivitāšu īstenošanai. Papildu atbalsts vajadzības gadījumā tiek sniegts atbilstoši brīvprātīgā vajadzībām un situācijām, ar ko katrs saskaras. Tā, piemēram, brīvprātīgajiem, kas strādā Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienībās, tiek piedāvātas supervīzijas. Tās ir būtiskas, jo darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri ir palikuši bez ģimenes aprūpes, kuriem ir atkarības vai kuriem ir kādi likumpārkāpumi, mēdz būt pilns ar dažādiem izaicinājumiem.

Vizītes dalībniece uzsvēra to, ka bija vērtīgi dzirdēt kā organizācija rūpējās par brīvprātīgajiem, kuri strādā citās organizācijās, it sevišķi par sadarbību ar pašvaldības iestādēm.

Satikšanās ar biedrību “Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte””

Biedrības dibinātāju Irinu Kurpnieci un biedrības vietējos un starptautiskos brīvprātīgos satikām Ziedoņdārzā, kur todien notika biedrības organizētie Maija grāfa svētki. To sagatavošanas un īstenošanas darbos bija iesaistīta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo grupa 25 cilvēku sastāvā.

Grupu brīvprātīgā darba komada jau mēnesi iepriekš kopīgiem spēkiem plānoja un izstrādāja pasākuma saturu, kā arī sagatavoja interaktīvas aktivitātes Rīgas un apkaimes iedzīvotājiem. Irina stāstīja, ka biedrība ir atvērta iniciatīvām un labprāt atbalsta to ieviešanu, tādejādi ne tikai bagātinot pasākumu un katra dalībnieka individuālo pieredzi, bet arī izceļot katra cilvēka stiprās puses, dotības un spējas. Kā piemēru var minēt, ka vienu no aktivitātēm vadīja neredzīgs jaunietis. Viņš pasākuma apmeklētājiem aizsienot acis, uz brīdi apturēja vienu no maņām, tādējādi stimulējot pārējo maņu aktivizēšanos un pasaules izjušanu citādāk.

Biedrības brīvprātīgā Valērija dalījās, ka liela nozīme ir komandas veidošanai, tādēļ sagatavošanās darbi notiek jau pirms brīvprātīgā darba aktivitātes, sazvanoties visai grupai Zoom platformā, iepazīstoties un pārrunājot dalībnieku vajadzības.

Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki atzinīgi izteicās, ka vērtīgi redzēt, kā tiek īstenota grupu brīvprātīgā darba aktivitāte un ka tiek dota vieta katra jaunieša spējām un izpausmēm.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra saka paldies visām organizācijām un to brīvprātīgajiem, kas atsaucās un dalījās ar savu pieredzi! Paldies, ka ar saviem darbiem veidojat ap sevi iekļaujošāku vidi un sabiedrību – dažādību izprotošu un pieņemošu! Paldies par laiku, ko veltījāt, lai iepazīstinātu ar savu pieeju projektu īstenošanai, dotu vizītes dalībniekiem praktisku piemēru un jaunas idejas!

Dalīties
Translate »