JSPA izsludina projektu vērtēšanas ārējo ekspertu atklātu konkursu


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 2021. gada 14. maijam (ieskaitot) pieteikties Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu un gala atskaišu izvērtēšanas ārējo ekspertu konkursam.


Galvenās prasības pretendentiem:

  • pieredze projektu vērtēšanā pēdējo 5 gadu laikā;
  • pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā pēdējo 5 gadu laikā;
  • pieredze programmās “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
  • Pieredze ar programmu prioritāro jomu saistītu aktivitāšu īstenošanā – iekļaušana un dažādība, vides ilgtspēja, neformālā izglītība un tās atzīšana, jauniešu līdzdalības veicināšana, jauniešu un/vai jaunatnes darbinieku kompetenču attīstība, starpkultūru dimensija, digitālais darbs ar jaunatni.

Konkursa ietvaros pretendenti aicināti pieteikties vienai vai abām projektu kategorijām, pieteikuma anketā sniedzot informāciju par pieredzi saistībā ar šo projektu specializāciju. Atsevišķu projektu gadījumā paredzēta arī gala atskaišu izvērtēšana:

  • “Jauniešu projekti” – ietilpst 3 projektu veidi: jauniešu apmaiņas projekti, jaunatnes līdzdalības projekti (programma “Erasmus+”) un solidaritātes projekti (programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”),
  • “Organizāciju projekti” – ietilpst 4 projektu veidi: jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti, maza mēroga partnerības projekti, sadarbības partnerības projekti, t.sk. gala atskaites (programma “Erasmus+”), stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā (2014.–2020. gada programma “Erasmus+”).

Detalizēta informācija par prasībām pretendentiem un konkursa nosacījumiem atrodama nolikumā.

 

Lai pieteiktu savu kandidatūru, aicinām līdz 2021. gada 14. maijam (ieskaitot):

* elektroniski aizpildīt pieteikuma veidlapu un parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu,
* aizpildīto un parakstīto pieteikuma veidlapu elektroniski nosūtīt JSPA kontaktpersonai – Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatorei Līvai Jakovļevai (liva.jakovleva@jaunatne.gov.lv).


Konkursa dokumenti:

 

Kontaktinformācija saziņai par konkursa norisi:

Līva Jakovļeva
JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
liva.jakovleva@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67251185

Dalīties
Translate »