Jaunieši un organizāciju pārstāvji “Eiropas Solidaritātes korpuss” gada izvērtēšanas pasākumā atskatās uz paveikto

24. un 25. novembrī Jūrmalā notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētais ikgadējais programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” gada izvērtēšanas pasākums. Tajā satikās Latvijas jaunieši, kuri īstenojuši solidaritātes projektus vai piedalījušies brīvprātīgā darba projektos, kā arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi ieguvušo organizāciju pārstāvji, kuri ir saistīti ar brīvprātīgā darba projektu īstenošanu.

Jau ierodoties pasākuma norises vietā, pasākuma dalībnieki nokļuva 35 stāstu galerijā “Māksla sadarboties”. Tā atklāja dažādu jauniešu un organizāciju pārstāvju piedzīvoto un pieredzēto solidaritātes un brīvprātīgā darba projektos.

Pasākuma atklāšana

Pasākumu atklāja JSPA programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vadītāja Zane Ozola, kura sniedza informatīvu pārskatu par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gadā. Tas dalībniekiem deva iespēju apjaust patiesos programmas apmērus, piemēram, par finansējuma apmēru un to, ka no Latvijai piešķirtajiem 1 649 163 euro brīvprātīgā darba projektiem tika novirzīti 1 167 406 euro, savukārt solidaritātes projektiem – 182 059 euro, bet pārējie finanšu līdzekļi tika izmantoti jauniešu un organizāciju atbalsta pasākumu nodrošināšanai.

Pateicoties 2023. gadā pieejamajam finansējumam, pēc pirmās projektu pieteikumu kārtas apstiprināti 18 solidaritātes projekti un 28 organizācijām piešķirta ikgadējā dotācija brīvprātīgā darba aktivitāšu īstenošanai. 2023. gada decembrī tiks paziņoti rezultāti, kas saistīti ar otro solidaritātes projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu, kuras ietvaros projektu pieteikumus iesniedza 31 jauniešu grupa. Tāpat Z. Ozola savā prezentācijā  norādīja, ka 2023. gadā turpinājās 2022. gadā apstiprināto 35 solidaritātes projektu un 2021. – 2022. gadā apstiprināto 35 brīvprātīgā darba projektu īstenošana. Viņa atklāja, ka gan Latvijas, gan citu valstu aģentūru apstiprināto brīvprātīgā darba projektu ietvaros 2023. gadā Latvijā darbojās 105 ilgtermiņa individuālie brīvprātīgie, no kuriem 65 savu aktivitāti uzsāka tieši šogad.

Programmas aktualitāšu iepazīšana

2023. gads programmai “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir svarīgs, jo tajā programma svin savu piekto pastāvēšanas gadadienu, kā arī tieši 2023. gadā ir sācies programmas 2021.-2027. gada īstenošanas perioda starpposma izvērtējums. Tieši tāpēc pasākuma ietvaros tika veltīts laiks arī starptautisku jaunumu aplūkošanai. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Līna Paimiņa, biedrības “Radi Vidi Pats” projektu vadītājs Staņislavs Babins un JSPA programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākā eksperte Inese Boša informēja pasākuma dalībniekus par 2023. gada oktobrī Melnkalnē notikušo starptautisko konferenci “Shaping Volunteering in Europe and beyond”, iepazīstināja ar pozīcijas rakstu “Better contitions for youth volunteering”, kā arī aicināja pasākuma dalībniekus paust viedokli par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, piedaloties Eiropas Komisijas organizētajā publiskajā apspriešanā.

Atskatīties uz paveikto un dalīties pieredzē

Pirmās dienas turpinājums bija veltīts tam, lai projektu īstenotājiem un dalībniekiem būtu iespēja atskatīties uz savu pieredzi un paveikto 2023. gadā, dalīties ar saviem stāstiem un uzzināt to, kā ir gājis citiem, kā arī kopā svinēt sabiedrības un pašu labā padarīto. Pasākuma dalībnieki grupu darba ietvaros cits citam stāstīja to, ko viņiem nozīmē un kā viņu projektos izpaudās “Solidaritātes kūkā” pieminētie atslēgvārdi, kas raksturo un ir saistāmi ar solidaritāti – iekļaušana, kopiena, empātija, aktīva pilsonība, cilvēktiesības. Paralēlo sesiju ietvaros jauniešiem bija iespēja atskatīties uz savu projektu pieredzi, izmantojot “Hero’s Journey” metodi, tikmēr kvalitātes zīmes organizāciju pārstāvji veidoja savas organizācijas 2023. gada darbības “kardiogrammu”, tajā atspoguļojot dažādus viņiem svarīgus notikumus.

Jaunieši, gan tie, kuri savu brīvprātīgo darbu veikuši Spānijā, Gruzijā, Bulgārijā, Francijā, Rumānijā, Itālijā, Vācijā, Portugālē vai grupu brīvprātīgā darba aktivitātes ietvaros tepat Latvijā, gan tie, kuri savus solidaritātes projektus īstenojuši dažādās Latvijas vietās, atzina, ka dalīšanās pieredzē ar citiem, palīdz pašiem līdz galam apzināties to, kas ir iegūts pateicoties dalībai projektā. Tāpat arī iepazīšanās ar organizācijām un kopīgas diskusijas, veido tiltu un sapratni starp abām pusēm.

Dienas izskaņā notika gada ietvaros paveiktā svinēšana, izdejojoties Demokrātijas diskotēkā, kuras atskaņošanas sarakstu veidoja paši pasākuma dalībnieki, savas izvēles saistot ar projektu īstenošanas periodu.

Noslēguma diena

25. novembris bija vērsts uz to, lai apzinātos, kā ikviens savu pieredzi var pielietot nākotnē un kādi ir iespējamie turpmākie ceļi pašizaugsmei un pilnveidei. Paralēlo sesiju ietvaros jaunieši uzzināja informāciju par “EuroPeers” tīklu, tikmēr organizācijas guva priekšstatu par 2024. gadā iecerētajiem pasākumiem un notikumiem, kas saistīti ar kvalitātes zīmi un brīvprātīgo darbu. Visas trīs pasākuma mērķgrupas – solidaritātes projektu īstenotāji, jaunieši, kas pabeiguši brīvprātīgā darba projekta aktivitāti, un organizāciju pārstāvji, kas īsteno brīvrātīgo darbu – satikās kopīgā aktivitātē, kas mudināja aizdomāties par iespējamām turpmākajām sadarbībām.

Dalībnieki ļoti atzinīgi vērtē šāda formāta izvērtēšanas pasākumu – tā esot bijusi lieliska iespēja atskatīties uz padarīto, veicināt sadarbību, izveidot jaunus kontaktus un atzīmēt paveikto. Ceram, ka izdosies īstenot pasākuma ietvaros tapušās idejas un nodomus!

Plašāks foto atskatrs pieejams JSPA Flickr kontā.

Dalīties
Translate »