Jaunās “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas iespējas un budžets

 

Šonedēļ Eiropas Savienības (ES) likumdevēji panāca vienošanās par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” jauno budžetu 2021. – 2027. gadam. ES septiņgades budžeta sarunas ir pabeigtas, gaidot juridisko tekstu galīgo apstiprināšanu Eiropas Parlamentā un Padomē. Jaunā programma, kuras budžets 2021. – 2027. gadam ir 1,009 miljardi eiro, palīdzēs vismaz 270 000 jauniešu risināt sabiedrības un humānās palīdzības problēmas, izmantojot brīvprātīgo darbu vai veidojot savus solidaritātes projektus.

Jaunās programmas mērķis ir veidot iekļaujošāku, digitālāku un videi draudzīgāku pasauli. Pirmo reizi, balstoties uz iepriekšējiem ES palīdzības brīvprātīgajiem, programma ļaus jauniešiem (vecumā līdz 35 gadiem) brīvprātīgi strādāt humānās palīdzības jomā tālu aiz Eiropas robežām. Organizācijas varēs paļauties uz ekspertu atbalstu un palīdzību kapacitātes stiprināšanai.

Eiropas Komisijas (EK) viceprezidents Margaritis Šinas (Margaritis Schinas), atbildīgais par Eiropas dzīvesveida veicināšanu, uzsver: “Šī vienošanās par Eiropas Solidaritātes korpusu ir spēcīgs vēstījums mūsu jauniešiem, viņu solidaritātes, atbildības un pilsonības garam. Jaunie eiropieši ir labākie Eiropas dzīvesveida, vērtību un sasniegumu vēstneši; nenogurstoši veidojot pasauli iecietīgāku. ”

“Es atzinīgi vērtēju politisko vienošanos par jauno Eiropas Solidaritātes korpusa programmu. Tagad mēs varēsim piedāvāt tūkstošiem jauniešu iespēju palīdzēt kopienām, kurām tas nepieciešams, īstenot solidaritāti un veicināt mūsu sabiedrības atveseļošanos, vienlaikus iegūstot vērtīgas prasmes un veicinot viņu pašu personīgo attīstību,” atzīst Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel).

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvās jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (humānās palīdzības jomā – 35 gadi) iespēju paust solidaritāti, piedaloties pasākumos, sākot no palīdzības nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem līdz ieguldījumam veselības un vides jomā visā pasaulē, ES un ārpus tās. Līdz šim Eiropas Solidaritātes korpusam pievienojušies 275 000 jauniešu, un savas aktivitātes uzsākuši aptuveni 50 000 dalībnieku.

Plašāka informācija par jauno programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos tiks publicēta drīzumā.

Dalīties
Translate »