Izsludināti “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2024. gada projektu konkursi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2024. gada programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Šo projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai kopumā būs pieejami vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Tāpat organizācijām vēl līdz 31. decembrim iespējams pieteikties kvalitātes zīmei, lai varētu pretendēt brīvprātīgā darba finansējuma saņemšanai 2024. gadā.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros 2024. gadā organizācijas un jaunieši varēs īstenot brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu aktivitātes. Projektus varēs iesniegt:

 • līdz 20. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (solidaritātes projektiem un brīvprātīgā darba projektu ikgadējās dotācijas pieteikumiem);
 • līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (solidaritātes projektiem; brīvprātīgā darba projektu ikgadējās dotācijas pieteikumiem, ja 20. februāra konkursā viss finansējums netiks apgūts).

Visi, kas vēlas īstenot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus, to pieteikumu un ikgadējos dotācijas pieteikumus var iesniegt elektroniski vienotajā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā.

Par brīvprātīgā darba aktivitāšu finansējumu un kvalitātes zīmi

Brīvprātīgā darba aktivitāšu finansējumam var pieteikties tikai tās organizācijas, kas ir saņēmušas kvalitātes zīmi vadošās organizācijas lomai. Lai varētu pieteikties brīvprātīgā darba ikgadējās dotācijas saņemšanai 2024 .gada pirmajā konkursā, pieteikums kvalitātes zīmes vadošās organizācijai lomai jāiesniedz līdz 2023. gada 31. decembrim vienotajā ES programmu platformā. Jebkurai organizācijai, kas iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātes nodrošināšanā, ir jāsaņem kvalitātes zīme. Aicinām organizācijas neatlikt pieteikšanos kvalitātes zīmei uz pēdējo mirkli!

Par solidaritātes projektiem

Solidaritātes projektu pieteikumus konkursam var iesniegt nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālās jauniešu grupas u.c., kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā. Solidaritātes projekta iesniegšanai un īstenošanai ir nepieciešams izveidot vismaz piecu jauniešu grupu (vecumā no 18 līdz 30 gadiem) un reģistrēties “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē.

Izmaiņas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanas nosacījumos

JSPA vērš uzmanību, ka 2024. gadā salīdzinot ar 2023. gadu, programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanas nosacījumos ir ieviestas vairākas izmaiņas. Visās programmas aktivitātēs tiek izceltas Eiropas Savienības vērtības, tādas kā cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana, kā arī cīņa pret jebkāda veida diskrimināciju.

Brīvprātīgā darba projektos

Izmaiņas brīvprātīgā darba projektos:

 • brīvprātīgo aktivitātes tiek iedalītas:
  • īstermiņa individuālā brīvprātīgā darba aktivitātes (14 dienas līdz 59 dienas);
  • ilgtermiņa individuālā brīvprātīgā darba aktivitātes (60 dienas līdz 366 dienas);
  • grupu brīvprātīgā darba aktivitātes (14 dienas līdz 60 dienas);
 • individuālo brīvprātīgo darbu var veikt jebkurš jaunietis 2 nedēļu līdz 12 mēnešu garumā;
 • brīvprātīgo darbu vietējā līmenī var veikt jebkurš jaunietis, ja vien brīvprātīgā darba aktivitātes rada skaidru Eiropas pievienoto vērtību;
 • īstermiņa un grupu brīvprātīgā darba aktivitātes jaunieši var veikt atkārtoti, ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātes atkārtoti var veikt tikai jaunieši ar ierobežotām iespējām vai gadījumos, kas īpaši pamatoti un saskaņoti ar JSPA. Kopējais brīvprātīgā darba aktivitāšu ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
 • grupu brīvprātīgo darbu var veikt vismaz 5 jaunieši kopā;
 • brīvprātīgā darba aktivitātē palielinātas ceļošanas izmaksu likmes, projekta vadības izmaksas, sagatavošanās vizītes un organizatoriskā atbalsta likmes.

Kvalitātes zīmes iesniegšanā

Organizācijas, kuras vēlēsies saņemt ikgadējo dotāciju brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2025. gadā, 2024. gadā varēs pieteikties kvalitātes zīmei vadošās organizācijas lomai līdz 31. oktobrim.

Solidaritātes projektos

Solidaritātes projektos projekta vadības maksa mainīta no 595 uz 630 eiro mēnesī, kā arī atbalsta personas izmaksas dienā ir mainītas no 137 uz 227 eiro dienā.

Pieejamais finansējums

20.februāra projektu konkursā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 1 096 385,00 eiro:

 • 1 017 439,00 eiro brīvprātīgā darba ikgadējās dotācijas pieteikumiem;
 • 78 946,00 eiro solidaritātes projektiem.

Detalizēti finansējuma sadalījuma principi brīvprātīgā darba projektiem pieejami JSPA tīmekļvietnes sadaļā  “Dokumenti”.

Informatīvi atbalsta pasākumi

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm un projektu veidiem un pieredzi, JSPA 2024. gada sākumā organizēs informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem:

 • 9. janvārī plkst. 13.00-15.00 informatīvo semināru “Iespējas organizācijām” (jaunatnes darbinieku mobilitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
 • 10. janvārī plkst. 13.00-15.30 informatīvo semināru “Iespējas jauniešiem” (solidaritātes projekti, jauniešu līdzdalības un jauniešu apmaiņas projekti, brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.

Informatīvos seminārus būs iespējams vērot arī tiešsaistē JSPA Facebook kontā.

Radās jautājumi?

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas ekspertiem.

Dalīties
Translate »