Interesenti tiek aicināti sniegt atgriezenisko saiti par jauniešu brīvprātīgo darbu un starptautiskām solidaritātes aktivitātēm.

Visi interesenti tiek aicināti sniegt atgriezenisko saiti par jauniešu brīvprātīgo darbu un starptautiskām solidaritātes aktivitātēm.

 

Eiropas Komisija plāno pārskatīt nosacījumu ietvaru jauniešu brīvprātīgā darba mobilitātei un starptautisku solidaritātes projektu īstenošanai Eiropas valstu ietvaros. Tas ļaus Eiropas jauniešiem pilnīgāk izmantot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss:  sniegtās iespējas, tai skaitā ļaus piedalīties starptautiskās jauniešu solidaritātes aktivitātēs.

Lai veiktu priekšdarbus šai iniciatīvai, Eiropas Komisija kopā ar ekspertu grupu izstrādāja pētījumu, apkopojot atziņas par “starptautiskas solidaritātes” ietvara šķēršļiem, izaicinājumiem un iespējām ātras attīstības vidē. Lai veiktu visaptverošu situācijas novērtējumu, visi interesenti tiek aicināto piedalīties atklātā publiskā konsultāciju aktivitātē, izsakot savu viedokli, kas tiešā veidā var ietekmēt jauno nosacījumu ietvaru.

Iesaistīšanās un palīdzības sniegšana var tikt veikta visās 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās, sniedzot atgriezenisko saiti laika posmā no 28.04.2021 līdz 21.07.2021. Sniegt viedokli ir viegli – atbildi uz jautājumiem, snedz komentārus aptaujā.

Plašāka informācija un aptaujas jautājumu forma pieejama šeit.

Dalīties
Translate »