ES jaunatnes programmu 2023. gada februāra projektu konkursā iesniegti 233 projektu pieteikumi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka noslēdzies ES jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2023. gada 23. februāra projektu konkurss. Tajā kopumā iesniegti 233 projektu pieteikumi un ikgadējā finansējuma pieprasījumi.

Attēlā redzami grafiski attēloti Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa februāra projektu konkursā iesniegtie projekti

Programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu konkursā:

  • Jauniešu apmaiņas projektiem iesniegti 83 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem iesniegts 41 pieteikums;
  • Jaunatnes līdzdalības projektiem iesniegti 35 pieteikumi;
  • “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā iesniegti 10 pieteikumi;
  • “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem iesniegti 4 pieteikumi.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā:

  • Solidaritātes projektiem iesniegti 32 pieteikumi;
  • iesniegti 28 Brīvprātīgā darba ikgadējā finansējuma pieprasījumi.

Vēršam uzmanību, ka projektu konkursa rezultāti būs zināmi 2023. gada maijā!

Dalīties
Translate »