Brīvprātīgais darbs – savstarpējais atbalsts, palīdzība vietējām kopienām un neaizmirstama pieredze

Brīvprātīgais darbs ir vairāk nekā tikai palīdzība citiem. Tā ir iespēja iesaistīties vietējā kopienā ārvalstīs, darbojoties kopā palīdzēt risināt aktuālos jautājumus, kā arī veicināt pozitīvu ietekmi uz apkārtējo sabiedrību, vienlaikus gūstot neaizmirstamu pieredzi. Šāda veida pilsoniskā līdzdalība ir būtiska sabiedrības attīstībai, un to atbalsta arī programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tā piedāvā gan īstenot brīvprātīgā darba projektus, uzņemot pie sevis ārzemju brīvprātīgos, gan sniedz iespēju jauniešiem piedalīties brīvprātīgā darba projektos Latvijā un ārvalstīs.

Šādi projekti veicina Eiropas valstu iedzīvotāju savstarpējo atbalstu un vienotu vērtību izpratni, iesaisti un atbalstu pāri robežām, piemēram, mums palīdz jaunieši no citām valstīm, savukārt mūsu jaunieši, iepazīstot citu valstu kultūru un izaicinājumus, sniedz palīdzību tur. Tādejādi Eiropas vide kļūst iekļaujošāka un spējīgāka reaģēt uz dažādiem izaicinājumiem kopīgiem spēkiem. To pierāda arī biedrības ““AFS Latvija” Starpkultūru programmas” un Vecpiebalgas apvienības pārvaldes brīvprātīgā darba pieredzes stāsti.

Palīdzība plūdu skartajiem Itālijā un Slovēnijā

2023. gadā biedrība “AFS Latvija Starpkultūru programmas” nosūtīja divus jauniešus uz brīvprātīgo darbu Itālijā un Slovēnijā. Diemžēl abās valstīs pavasarī notika smagi plūdi, radot neparedzētus izaicinājumus. Piedzīvotais bija stresa pilns, jo abi jaunieši bija pakļauti gan elektrības pārrāvumiem, gan īslaicīgiem ūdens zudumiem, taču pats vērtīgākais šajā brīvprātīgā darba piedzīvojumā – abi tika iesaistīti vietējās kopienas glābšanas darbu aktivitātēs. Piemēram, viņi palīdzēja piegādāt ēdienu, nodrošināt pajumti un saziņu, kā arī sniedza citu nepieciešamo atbalstu. Tas viņiem lika sajusties patiešām ļoti nozīmīgiem un noderīgiem.

Kopumā šī pieredze ļāva brīvprātīgajiem apzināties savas spējas un sniegt jēgpilnu ieguldījumu krīzes situācijā, vienlaikus gūstot vērtīgas mācības par sadarbību un dabas varenību. Savukārt organizācijas pārstāvji pēc šī nolēma citiem nākotnes brīvprātīgos apmācīt kā rīkoties šādās situācijās.

Brīvprātīgās no Gruzijas iesaiste Vecpiebalgas kopienā

Pērnā gada janvārī, kad ziema jau bija iestājusies pilnā spēkā, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes jaunatnes lietu nodaļa uzņēma brīvprātīgo vārdā Ana no Gruzijas. Viņa bija nolēmusi veltīt savu laiku un enerģiju brīvprātīgajam darbam, lai palīdzētu vietējai kopienai un veicinātu jauniešu līdzdalību. Viņas acīs bija redzams entuziasms un labestība, un viņas bija gatavības pilna doties jaunā piedzīvojumā.

Pusgada laikā Ana strādāja ar īpašu aizrautību, lai palīdzētu Vecpiebalgas iedzīvotājiem. Viņa darbojās gan Vecpiebalgas apvienības jauniešu centros, gan pirmskolas iestādēs, gan organizējot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, radot dzīvespriecīgus mirkļus. Viņas patiesā ieinteresētība cilvēkos piesaistīja daudzu jauniešu uzticību un draudzību. Viņa bija kļuvusi par neatņemamu daļu no kopienas, palīdzot risināt jauniešu problēmas, piedāvājot atbalstu un radot saikni starp cilvēkiem.

Pienāca vasaras saulgriežu gājiens, kad Vecpiebalgas iedzīvotāji sapulcējās, lai svinētu kopīgi vasaras saulgriežus, ar dažādu dziesmu un ziedu pļavu izzināšanu.Gājiena sākumā ļaudis izdziedāja skaistākās latviešu dziesmas, un gājiena vadība un muzikālais pavadījums tika uzticēts tieši Anai. Viņa ar savu sirsnību un enerģiju vadīja līgotājus uz centrālo ugunskuru. Anas balsī bija dzirdama siltuma un kopienas sajūta. Cilvēki dejotāja apkārt ugunskuram, sajūtot vienotību un prieku. Brīvprātīgā meitene Ana palīdzēja radīt ne tikai skaistu pasākumu, bet arī mūžīgu atmiņu par to, kā sirsnība un atvērtība var vienot cilvēkus un kopienas.

Brīvprātīgais darbs vietējām kopienām sniedz ne vien praktisku palīdzību, bet arī veicina jauniešu personīgo izaugsmi, iesaista sabiedriskajā dzīvē un rada neaizmirstamas atmiņas. Šie pieredzes stāsti ir iedvesmojoši piemēri tam, kā jaunieši var sniegt jēgpilnu ieguldījumu un pozitīvi ietekmēt savu apkārtni.

Dalīties
Translate »