Brīvprātīgā no Itālijas piedzīvo Latvijas vienotības spēku Dziesmu un deju svētkos | Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes stāsts

2022. gada novembrī Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde (PII) savā programmas “Eiropas Solidaritātes kopruss” projektā sagaidīja piekto jaunieti – Saru Panizio no saulainās Itālijas. Latvijā jau bija iestājies rudens, taču jau tad bija redzams, ka Saru nespēs ietekmēt pat Latvijas laikapstākļi. Ceļā no Rīgas lidostas viņa centās izlasīt uzrakstus latviešu valodā, priecājās par Daugavu un Latvijas mežiem.

Brīvprātīgās jaunietes uzņemošā organizācija bija Gulbenes novada bibliotēka, taču jauniete ar patiesu un lielu prieku strādāja visās četrās projektā iesaistītajās organizācijās. Novembrī viņa uzsāka apmeklēt arī deju nodarbības tautas deju kolektīvā (TDK) “Ratiņš”, kurā ar savu atvērto sirds telpu ātri iejutās un sadraudzējās ar dalībniekiem. Tā arī sākās Saras ceļš uz lielajiem svētkiem, kuru piedzīvo tikai nedaudzi brīvprātīgie reizi četros gados. “Ja esmu Latvijā, man noteikti tas jāpiedzīvo un jāizdzīvo”, teica Sara.

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki pieskandināja Rīgu no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam. Deju svētku nedēļa sākās ar iekārtošanos Rīgas 64. vidusskolas sākumskolas telpās, ko Sara uzņēma kā lielu piedzīvojumu. Visspilgtāk atmiņā Sarai palicis Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens “Novadu dižošanās”. TDK “Ratiņš” dalībnieces uzpina Sarai skaistu rožu vainagu un viņa jutās absolūti savējā starp dejotājiem.

Ejot gājienā, Latvijas Televīzijas korespondenti, kuri komentēja gājiena norisi, nodēvēja Saru par deju kolektīva vadītāju. Viņas patiesais smaids, emocionalitāte un komunikācija pievilka gan bērnus un jauniešus, gan arī vecāka gada gājuma cilvēkus visu projekta laiku.

Sajūtas pēc piedzīvotā

Saru pārsteidza latviešu tautas vienotība, patriotisms un atbalsts, kas valdīja Dziesmu un deju svētkos. Jauniete nespēja vien apbrīnot latviešu tautas tērpus un to, cik dažādi, cits par citu krāšņāki tie ir! Brīvprātīgā to nodēvēja par latviešu tautas bagātību. Arī Saras vecāki sekoja svētku aktivitātēm un atzina, cik apbrīnojama ir šī latviešu tradīcija, un cik vienota ir latviešu tauta. Uzvelkot tautas tērpu, Sara jutās pagodināta un piederīga gan šiem svētkiem, gan latviešu tautai. Ar sajūsmu jauniete vēroja deju rakstus, ko dejotāji no visas Latvijas izdejoja Daugavas stadionā. Viņa bija ļoti pateicīga visiem deju kopas “Ratiņš” dejotājiem par iespēju apmeklēt Dziesmu un deju svētkus un izjust vienotību, kas valdīja šo svētku laikā.

Projekta komanda ir bezgala pateicīga TDK “Ratiņš” un tā vadītājai Ivai Ventai par katru brīvprātīgo jaunieti, kurš apmeklē nodarbības, strādājot Gulbenes 1. PII koordinētajos projektos. Sara tagad ir atgriezusies savā zemē, taču turpina komunicēt ar dejotājiem Gulbenē. Turklāt vasarā TDK “Ratiņš” dosies koncertēt uz Itāliju un tas nozīmē, ka Sara atkal satiks savējos no Latvijas!

 

Pieredzes stāsta autore: Lāsma Lapkaša

Dalīties
Translate »