Aicinām pieteikties programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektu darbnīcai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties klātienes projektu darbnīcai par “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projektiem. Mācības notiks no 7. līdz 9.septembrim viesnīcā “Sigulda”, Pils ielā 6, Siguldā.

Par Solidaritātes projektiem

Solidaritātes projektus iniciē, izstrādā un īsteno jaunieši (18 – 30 gadi) vismaz 5 cilvēku komandā, kopīgi risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Daži piemēri tematiem, kas aktualizēti apstiprinātajos Solidaritātes projektos Latvijā – palīdzības sniegšana un iesaistošu aktivitāšu nodrošināšana novada vientuļajiem senioriem, bezatkritumu dzīvesveida popularizēšana pilsētas iedzīvotāju vidū, diskusijas jauniešiem par neiecietības un aizspriedumu mazināšanu pret dažādām sabiedrības grupām u.c. Šogad aicinām pieteikt arī projektus, kuri ir vērsti uz atbalsta sniegšanu Ukrainas kara bēgļiem Latvijā.

Projektu darbnīcas mērķi ir:

  • veidot izpratni par Solidaritātes projektu veidu;
  • palīdzēt attīstīt sava projekta ideju un strādāt pie projekta pieteikuma izstrādes;
  • iepazīt citas organizācijas un veidot sadarbības kontaktus.

No vienas organizācijas (NVO, jauniešu centra, pašvaldības, skolas utt.), ja iespējams, aicinām pieteikties divus dalībniekus, lai darbnīcas laikā ar pārinieku varētu attīstīt reālu projekta ideju.

Projektu darbnīca notiks trīs dienas. Ir svarīgi, lai dalībnieks vai dalībnieku pāris varētu piedalīties visās mācību dienās! Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā. Mācību dalībniekiem tiks nodrošināta nakšņošana un ēdināšana. Dalībniekiem pašiem ir jānodrošina nokļūšana uz mācību norises vietu.

Pieteikšanās atvērta līdz š.g. 31.augustam, aizpildot reģistrācijas anketu.

Papildus informācija:
Jana Priedniece
JSPA vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67356258
jana.priedniece@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »