Pieteikšanās pagarināta līdz 23. oktobrim! Iespēja organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem pieteikties mācībām par Kvalitātes zīmi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina līdz 23. oktobrim pieteikties mācībām par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektiem un Kvalitātes zīmi. Tās norisināsies no 2022.gada 26. līdz 28. oktobrim viesnīcā “Sigulda”, Pils ielā 6, Siguldā.

Aicinām mācībās piedalīties nevalstisko organizāciju pārstāvjus, valsts un pašvaldību, t.sk. padotības iestāžu, jaunatnes jomā iesaistītos (jaunatnes darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, projekta vadītājus un koordinatorus, jaunatnes politikas veidotājus un ieviesējus un citus) un sociālo uzņēmumu pārstāvjus:

  • kuriem ir redzējums vai konkrēta ideja par to, kā likt lietā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu sniegtās iespējas;
  • kuri ir gatavi savu ieceri attīstīt, izveidojot konkrētu rīcības plānu, kas palīdzēs izveidot pārdomātu un organizācijas vajadzībām un stratēģiskajam redzējumam atbilstošu Kvalitātes zīmes pieteikumu.

Par mācībām

Mācības tiek veidotas ar mērķi veicinātu stratēģiska brīvprātīgā darba sistēmas izveidi un ieviešanu, iepazītu brīvprātīgā darba projektu sniegtās iespējas un gūtu priekšstatu par Kvalitātes zīmes nozīmi, veidiem un iegūšanas nosacījumiem.

Tēmu loki, kas tiks aplūkoti mācību ietvaros: 

  • programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķi, prioritātes, principi un būtiskākās iezīmes un nosacījumi, kas saistīti ar Kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektu veidu;
  • dažādās Kvalitātes zīmes lomas un organizāciju sadarbības modeļi;
  • kā un kādā veidā, izmantojot Kvalitātes zīmes un brīvprātīgā darba projektu iespējas, veicināt un atbalstīt organizācijas stratēģisko darbu ar jaunatni, tajā skaitā, brīvprātīgā darba un vietējās kopienas attīstību;
  • Kvalitātes zīmes pieteikuma satura veidošana.

Pēc mācību noslēguma dalībniekiem tiks nodrošināts mentorings veiksmīga, dalībnieku organizācijas vai pašvaldības vajadzībās balstīta risinājuma piemērošanai un brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanai.

Mācību laikā būs iespēja konsultēties ar JSPA pārstāvi par Kvalitātes zīmes pieteikuma veidošanu un saņemt atbildes un neskaidriem jautājumiem par brīvprātīgā darba projektiem.

Pieteikšanās

Pieteikšanās mācībām līdz 2022.gada 23.oktobrim (ieskaitot), aizpildot elektronisko pieteikšanās formu. Lai veicinātu atbilstošu mācību rezultātu sasniegšanu, aicinām mācībās piedalīties 1-3 pārstāvjus no vienas organizācijas vai pašvaldības. Aicinām katru organizācijas vai pašvaldības pārstāvi aizpildīt katram savu pieteikuma formu.

Mācības vadīs pieredzējuši neformālās izglītības mācību vadītāji:

  • Līga Siliņa;
  • Rinalds Rudzītis.

Šīs ir bezmaksas mācības. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

Darba valoda: latviešu.

Vairāk par brīvprātīgā darba projektiem un Kvalitātes zīmi iespējams uzzināt JSPA tīmekļa vietnes sadaļās “Brīvprātīgā darba projekti” un “Kvalitātes zīme”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vadītāju Agnesi Kārkliņu (tālr. 67251180; e-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »