Aicinām iesniegt projektu pieteikumus jaunajā ES programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina pirmo ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 16. oktobra plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Pieejamais finansējums “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai 2018. gada pirmajā projektu konkursā ir 670 392 eiro, tai skaitā:
-Brīvprātīgā darba projektiem (tai skaitā, Brīvprātīgā darba partnerību projektiem) – 440 613 eiro;
-Solidaritātes projektiem – 109 069 eiro;
-Darba un prakses projektiem* – 120 710 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana

Projektu pieteikumi (tai skaitā, pieteikums Kvalitātes zīmei) jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnē: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/
Projektu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. oktobris (plkst.13:00 pēc vietējā laika).
Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt jebkurā laikā.

Brīvprātīgā darba projekti
Brīvprātīgā darba projektus var iesniegt jebkura privāta vai publiska organizācija, kurai ir spēkā esoša programmas “Erasmus+” brīvprātīgā darba akreditācija, Kvalitātes zīme vai līdz 2018. gada 16.oktobrim (plkst. 13:00 pēc vietējā laika) JSPA iesniegts pieteikums Kvalitātes zīmes saņemšanai.

Plašāka informācija par Kvalitātes zīmes saņemšanu: http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/kvalitates-zime.

Vēršam uzmanību, ka turpmāk Brīvprātīgā darba projekti iesniedzami tikai programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Solidaritātes projekti
Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu neformālā grupa vai jebkura publiska vai privāta organizācija, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē europa.eu/youth/solidarity_lv (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija).

Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Darba projekti
Darba projektus var iesniegt jebkura privāta vai publiska organizācija, kurai ir piešķirta Kvalitātes zīme vai kura līdz 2018. gada 16. oktobrim (plkst.13:00 pēc vietējā laika) JSPA ir iesniegusi pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai.

*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz ārpus formālās izglītības programmām organizētas apmaksātas prakses, šobrīd Latvijas aģentūrā, kura administrē “Eiropas Solidaritātes korpusa” projektus (t.i., JSPA), nav iespējams iesniegt projektus, kas paredz praktikantu iesaistīšanu Latvijā esošās organizācijās.

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Dalīties
Translate »