Aicina piedalīties fokusgrupu diskusijās pētījuma par starptautisko brīvprātīgo darbu ietvaros

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina bijušos un esošos brīvprātīgā darba veicējus, kā arī brīvprātīgā darba projektus īstenojošo pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus līdz 13. jūlijam pieteikties un piedalīties fokusgrupu diskusijās pētījuma par starptautisko brīvprātīgo darbu ietvaros.

Fokusgrupas tiek īstenotas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekta “Strengthening European Volunteering, Strategic National Agencies Cooperation” kartēšanas ziņojuma par starptautisko brīvprātīgo darbu ietvaros. Pēc JSPA pieprasījuma pētījumu veic JSPA mācību vadītājas Ieva Grundšteine un Inese Minšī.

Kartēšanas ziņojuma mērķi ir:

  • izvērtēt brīvprātīgā darba ietekmi uz brīvprātīgā darba veicējiem, organizācijām un sabiedrību Latvijā JSPA administrēto programmu ”Eiropas Brīvprātīgais darbs” un ”Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;
  • veicināt pierādījumos balstītu programmas ”Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanu un darbu ar projektu īstenotājiem Latvijā.

Kas aicināti piedalīties fokusgrupu diskusijās?

Aicinām atsaukties bijušos un esošos brīvprātīgā darba veicējus, kā arī brīvprātīgā darba projektus īstenojošo pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus dalīties ar savu pieredzi un viedokli tiešsaistes fokusgrupu diskusijās. Tas sniegs iespēju ne tikai ietekmēt programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes un finansējuma izlietojumu, pilnveidot programmu un palīdzēt veiksmīgāk pārstāvēt brīvprātīgo un projektu īstenotāju intereses, bet arī apmainīties ar viedokļiem un vērtīgām idejām, kas var palīdzēt uzlabot darbu ar brīvprātīgajiem un vietējo sabiedrību.

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos tiešsaistes fokusgrupu diskusijām, lūdzam līdz 2023. gada 13. jūlijam aizpildīt pieteikuma anketu. Pēc anketas aizpildīšanas ar jums sazināsies kartēšanas ziņojuma izstrādātājas I. Grundšteine un I. Minšī.

Pieteikuma anketā norādītos datus apstrādās kartēšanas ziņojuma izstrādātājas un tos izmantos vienīgi, lai izvēlētos un uzrunātu dalībniekus fokusgrupu diskusijām, nodrošinot datu aizsardzību. Iesniegtie dati tiks glabāti tikai tik ilgi, līdz tie būs nepieciešami fokusgrupu dalībnieku izvēlei. Datiem nevarēs piekļūt citas personas, kas nav iesaistītas fokusgrupu diskusiju sagatavošanā, tie netiks nodoti trešajām personām un netiks izmantoti neatbilstošiem mērķiem.

Par kartēšanas ziņojumu

Kartēšanas ziņojums tiks publicēts JSPA tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv. Kartēšanas ziņojumā un tā publikācijā pētījuma dalībnieku sniegtā informācija (t.sk. citādi) fokusgrupu ietvaros (pētījuma dati) tiks atspoguļoti apkopotā un anonīmā veidā. Personas dati un konkrētu situāciju vai gadījumu piemēri bez saskaņošanas ar fokusgrupu dalībniekiem netiks publiskoti. Kartēšanas ziņojumā plānots iekļaut arī labās prakses piemērus, nosaucot konkrētas pašvaldības iestādes vai nevalstiskās organizācijas, pirms tam šo informāciju saskaņojot ar fokusgrupu dalībniekiem.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agiju Lāci (e-pasts: agija.lace@jaunatne.gov.lv, tālr. 67358064).

Dalīties
Translate »