Aicina paust viedokli par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Eiropas Komisija (EK) aicina līdz 2024. gada 5. februārim piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par  “Eiropas Solidaritātes korpuss” pašreizējo un iepriekšējo programmu. Tā pieejama visās 24 Eiropas Savienības (ES) valodās, tai skaitā arī latviešu valodā. Jūsu viedoklim ir nozīme, lai novērtētu programmas pašreizējo darbību un palīdzētu to pilnveidot nākotnē!

Apspriešanas mērķis ir apkopot informāciju, zināšanas un viedokļus no visām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Sabiedriskajā apspriešanā aicināti piedalīties:

 • ES dalībvalstu un programmas asociēto valstu valsts iestādes;
 • projektu īstenotāj;
 • starptautiskas, transnacionālas, valsts, reģionālas un vietējās pašvaldību struktūras un citas publiskas iestādes vai organizācijas;
 • nozares vai horizontālas ieinteresēto personu organizācijas un tīkli jaunatnes, humānās palīdzības un brīvprātīgā darba jomā;
 • nevalstiskas organizācijas, kuras ir īpaši aktīvas jaunatnes jomā;
 • pašreizējās vai bijušās dalīborganizācijas visās nozarēs, uz kurām attiecas programma;
 • programmas pašreizējie vai bijušie individuālie dalībnieki;
 • “SALTO-YOUTH” pārstāvji;
 • “Eurodesk” pārstāvji;
 • starptautiskās organizācijas, kas sadarbojas ar programmām, piemēram, ESAO, Eiropas Padome un UNESCO;
 • citas saistītās struktūras vai pilsoņi.

Paust savu viedokli iespējams, aizpildot tiešsaistes anketu. Plašāka informācija atrodama EK tīmekļvietnē.

Dalīties
Translate »