Aicina darba devējus aktīvāk izmantot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus jauniešu darba vietu izveidei savos uzņēmumos

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir jauna Eiropas Savienības (ES) jaunatnes jomas programma, kura piedāvā jauniešiem pašiem īstenot projektus, lai risinātu sabiedrībā aktuālus izaicinājumus, kā arī uzņēmējiem, jauniešu organizācijām, biedrībām, jauniešu centriem un citām organizācijām – sniegt jauniešiem brīvprātīgā darba vai apmaksāta darba iespējas. Šī gada pirmajā ceturksnī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA)  iesniegti 38 projektu pieteikumi.

23 projekti pieteikumi saņemti, izrādot vēlmi īstenot Solidaritātes projektus, 14 projektu pieteikumi – Brīvprātīgā darba īstenošanai, 1 projektu pieteikums – Darba projektam.

“Šī ir otrā reize, kad iespējams iesniegt projektu pieteikumus programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Esam gandarīti redzēt, ka interese par šiem projektiem ir salīdzinoši liela, bet aicinām organizācijas būt aktīvākiem un plašāk izmantot “Eiropas Solidaritātes korpusa” iespējas. Īpaši vēlamies vērst uzmanību darba projektiem, kuros uzņēmējiem un citiem, kas vēlas pieņemt darbā jaunieti, tiek piešķirts finansiāls atbalsts jaunieša nodarbināšanai,” stāsta Maija Kolberga, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja.

Visvairāk programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu šī gada pirmajā konkursā saņemti no Rīgas un Rīgas reģiona – 25. Otrajā vietā ierindojas Latgales reģions ar 6 projektu pieteikumiem. No Zemgales JSPA saņemti 4 projektu pieteikumi, no Kurzemes – 1, no Vidzemes – 2.

Kopumā “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumi saņemti no šādiem Latvijas reģioniem: Zemgalē no Aizkraukles, Jelgavas un Jēkabpils pašvaldībām, Rīgas reģionā no Baldones, Jūrmalas, Ogres, Rīgas, Salacgrīvas, Salaspils, Siguldas un Stopiņu pašvaldībām; Kurzemē no Brocēnu pašvaldības; Vidzemē no Cēsu un Gulbenes pašvaldībām; Latgalē – no Daugavpils un Rēzeknes pašvaldībām.

Pašlaik norit projektu pieteikumu vērtēšanas process. Aprīļa otrajā pusē JSPA publicēs apstiprināto projektu sarakstu un, sākot ar 1. maiju, organizācijas, jauniešu centri, uzņēmumi un citas institūcijas, kuriem būs apstiprināts projekts, varēs uzsākt projektu īstenošanu.

Dažādām institūcijām, kuras vēlas īstenot starptautiskus jaunatnes jomas projektus ar mērķi veicināt sabiedrībā tādas ES vērtības kā solidaritāte, vienlīdzība un sociālā iekļaušana, 2019. gadā pieejami vairāk nekā 1,4 miljoni eiro (1 420 657 eiro). Līdzīgi kā programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, arī “Eiropas Solidaritātes korpusam” projektu pieteikumus var iesniegt trīs reizes gadā. Pirmais projektu konkurss ir noslēdzies februārī. Nākamie noslēgsies 30. aprīlī un 1. oktobrī.

2019. gads ir otrais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā, kas kopumā ilgst no 2018. līdz 2020. gadam. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atsevišķos gadījumos nacionālā), strādāt atmaksātu praksi* vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus Solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt kādu sabiedrībā aktuālu izaicinājumu.

*Ievērojot, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātas prakses projektu īstenošanu, Latvijā šobrīd var iesniegt tikai tādus projektus, kas paredz jaunieša nosūtīšanu praksē uz citu ES valsti.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Dalīties
Translate »