Tiešsaistes mācības “Solidaritāte manā pašvaldībā – kā veicināt starptautisku sadarbību, izmantojot Eiropas Solidaritātes korpusu

Lai informētu pašvaldības par iespējām, ko tām paver dalība programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, no 10. – 12. novembrim Somijas Nacionālā aģentūra organizē tiešsaistes mācības, īpašu uzsvaru liekot uz brīprātīgo darbu. Mācības ir paredzētas pašvaldību pārstāvjiem, kuri vēlas iepazīt programmas iespējas. Lai pieteiktu savu dalību mācībās, līdz 18. oktobrim nepieciešams reģistrēties SALTO-Youth centra tīmekļa vietnē.

Somija ir viens no pionieriem pašvaldību iesaistīšanā ES programmās un līdzekļu izmantošanā, lai efektīvi veicinātu darbu ar jaunatni, piemēram, jaunatnes nodaļās. Pašvaldības var gūt labumu no Eiropas Solidaritātes korpusa programmas daudzos veidos, piemēram, iesaistoties starptautiskos brīvprātīgos vietējos projektos, atbalstot vietējos jauniešus projektu īstenošanā vai veicinot apmaiņu ar citām kopienām. Apmācības apvieno pašvaldību un pilsētu pārstāvjus, lai popularizētu brīvprātīgo darbu kā instrumentu solidaritātes atbalstam.

Dalībnieki iegūs padziļinātas zināšanas par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, dzirdēs un redzēs praktiskus piemērus un viņiem būs iespēja atrast nākotnes sadarbības partnerus. Pasākumā tiks uzsvērti brīvprātīgā darba projekti, kas pēdējos gados ir īstenoti vietējās pašvaldībās, un tas, kā šī pieredze praksē var atbalstīt citas kopienas un teritorijas.

Mācību mērķi ir:

  • Iepazīstināt un izpētīt Eiropas Solidaritātes korpusa priekšrocības pašvaldību darbā;
  • Nodrošināt skaidrību par programmas kvalitātes elementiem un to, kā pašvaldības var efektīvi izmantot līdzekļus;
  • Iegūt kompetences projektu izstrādē un īstenošanā;
  • Nodrošināt vietu labas prakses apmaiņai un dalībnieku iespējamās sadarbības apspriešanai.

Vairāk par mācībām uzzini SALTO-Youth resursu centra tīmekļa vietnē.

Pilna tiešsaistes programma atrodama šeit.

Dalīties
Translate »