2023. gada otrajā projektu konkursā solidaritātes projektu īstenotājiem pieejami 91 029,50 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas u.c., kas vēlas īstenot solidaritātes projektus, līdz 4. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika iesniegt savus projektu pieteikumus elektroniski Eiropas Komisijas vienotajā programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā. Solidaritātes projektu īstenotājiem Latvijā 04.10.2023. projektu konkursā pieejami  91 029,50 eiro.

Lai sagatavotu, iesniegtu un īstenotu solidaritātes projektu, vispirms jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem jāreģistrējas “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē. Aicinām pievērst uzmanību, ka jaunietim minētajā vecumā ir jābūt uz plānoto projekta sākuma brīdi! Solidaritātes projekta izstrādē un īstenošanā jābūt iesaistītiem vismaz pieciem jauniešiem.

Laikā no 8. septembra līdz 10. septembrim potenciālo projektu iesniedzējiem plānotas atbalsta mācības projektu pieteikumu izstrādei. Aicinām sekot informācijai JSPA tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prioritātes vērstas uz iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, kā arī līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Plašāka informācija par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, tās projektu konkursiem un dalību tajos, ir pieejama JSPA tīmekļvientē. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas ekspertiem.

Lai iedvesmotos sava solidaritātes projekta idejas izstrādei, aicinām ieskatīties programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieredzes stāstos par jau realizētajiem projektiem.

Dalīties
Translate »