20.01. un 10.02. notiks informācijas dienas par Eiropas Solidaritātes korpusa centralizētajiem pasākumiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) organizēs divas informācijas dienas par Eiropas Solidaritātes korpusa centralizētajiem pasākumiem. Pasākumos galvenā uzmanība tiks pievērsta pieteikumu iesniegšanai Finansējuma un iepirkumu portāla elektroniskās iesniegšanas sistēmā projektiem “Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības operāciju atbalstam” un “Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās”.

jaunieši saķērušies kopā

Plašāka informācija par projektiem pieejama Eiropas Solidaritātes korpusa vadlīnijās. Pieteikšanās projektiem jau ir atvērta Eiropas komisijas Finansējuma un iepirkumu portāla elektroniskās iesniegšanas sistēmā.

Informatīvie pasākumi notiks tiešsaistē Webex platformā un netiks ierakstīti. Plašāka informācija par pasākumiem un reģistrēšanos pieejama: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events_en.

Dalīties
Translate »