Aicina pašvaldības pieteikties projektā un saņemt finansējumu digitālā darba ar jaunatni attīstīšanai

Kampaņas “Radi iespēju pašvaldībai & jauniešiem digitāli” ietvaros Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz šī gada marta beigām aicinās pašvaldības pieteikt savas komandas Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētajam projektam “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”, lai veicinātu mūsdienīgu, elastīgu un ilgtspējīgu digitālo darbu ar jaunatni. Ar projekta palīdzību tiks iezīmēta jauna lappuse vienotām vadlīnijām un mijiedarbības stimulēšanai starp jauniešiem un pašvaldību ar digitālā ietvara un rīku palīdzību.

“Digitālie procesi ir kā tilts uz jauniešu iekļaušanu un līdzdalību pašvaldības dzīvē, tāpēc, piedaloties šajā projektā, pašvaldības darbinieki iegūs atbilstošas zināšanas, kā tālāk strādāt un vadīt digitālo darbu ar jaunatni daudz efektīvāk. Turklāt ieguvēji būs gan pašvaldības, gan tajās dzīvojošie jaunieši, kā arī darba ar jaunatni veicēji” uzsver Ieva Cunska, JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja.

Par projektu un tā iespējām

Projekta mērķa grupas ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, t.sk., jaunieši ar ierobežotām iespējām, pašvaldību iestādes, jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, darba ar jaunatni veicēji, un pašvaldības kā galvenie sadarbības partneri.

Mācībās pašvaldībām tiks apskatīts plašs tēmu klāsts, ietverot jaunākās aktualitātes digitālajā darbā ar jaunatni, digitālos pakalpojumus un rīkus, kā arī neformālās izglītības nozīmi, metodes un kompetenču atzīšanu. Rezultātā tiks izstrādātas vienotas vadlīnijas un katras pašvaldības individuālais plāns efektīvam digitālajam darbam ar jaunatni.

Tāpat projekta ietvaros pašvaldībām būs iespēja iegūt finansējumu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tehniskā aprīkojuma, piemēram, datoru un sakaru līdzekļu iegādei. Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums paliks projekta sadarbības partneru īpašumā.

Drīzumā pašvaldības tiks aicinātas pieteikties dalībai projektā, kā arī izveidot un pieteikt komandu mācībām 6-7 dalībnieku sastāvā. Ar katru no pašvaldībām tiks slēgts sadarbības līgums. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas pašvaldību komandas uzsāks mācības, kas plānotas no šī gada maija līdz jūnija beigām trīs dienu klātienes un divu dienu attālinātās lekcijās. Mācības notiks piecos plānošanas reģionos, katrai pašvaldību komandai izvēloties sev tuvāko norises vietu. Pēc mācībām pašvaldības izstrādās individuālos plānus digitālajam darbam ar jaunatni, saņemot gan metodoloģisko, gan mentoru atbalstu. Pašvaldību izstrādātie plāni būs jāiesniedz līdz 2024. gada nogalei, lai 2025. gadā projektus realizētu un saņemtu finansējumu.

Projektam “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” finansējumu ir piešķīris Eiropas Savienības Atveseļošanas fonds, un kopējais pieejamais finansējuma apjoms pašvaldībām projekta ietvaros darbam ar jaunatni visā Latvijā ir 2,8 milj. eiro.

Plašāka informācija

Vairāk informācijas par projektu un gaidāmajām aktualitātēm par pieteikšanos pašvaldībām atrodama tīmekļvietnes sadaļā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Komunikācijas nodaļas vadītāju Māru Medni (tālr.: +371 25660858, e-pasts: mara.medne@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »